ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yeni liste oluştur

Bu liste, engellenecek, izin verilecek veya denetleme dışında bırakılacak olan istenen URL adreslerini/etki alanı maskelerini içerir. Yeni bir liste oluştururken şunları belirtin:

Adres listesi türü - Açılır menüden türü (Denetleme dışında tutulan, Engellenen veya İzin verilen) seçin.

Liste adı - Listenin adını belirtin. Önceden tanımlı üç listeden biri düzenlenirken bu alan gri olur.

Liste açıklaması - Liste için kısa bir açıklama yazın (isteğe bağlı). Önceden tanımlı üç listeden biri düzenlenirken bu alan gri olur.

Liste aktif - Listeyi devre dışı bırakmak için anahtarı kullanın. Gerektiğinde daha sonra etkinleştirebilirsiniz.

Uygularken bildir - Belirli bir liste ziyaret ettiğiniz HTTP/HTTPS sitesinin değerlendirilmesinde kullanıldığında size bildirilmesini istiyorsanız kullanılır. Bir web sitesi engellenen veya izin verilen adresler listesine dahil edildiği için engellenir veya buna izin verilirse bildirimde bulunulur. Bildirim, belirtilen web sitesini içeren listenin adını içerir.

Günlüğe kaydetme düzeyi - Açılır listeden günlüğe kaydetme düzeyini (Yok, Tanılama, Bilgi veya Uyarı) seçin. Uyarı ayrıntı düzeyine sahip kayıtlar ESET PROTECT tarafından toplanabilir.

ESET Mail Security, kullanıcıların belirtilen web sitelerine erişimi engellemesini ve İnternet tarayıcısının bu sitelerin içeriğini görüntülemesini önlemesini sağlar. Ek olarak, kullanıcının denetim dışında bırakılması gereken adresleri belirtmesine de olanak verir. Uzak sunucunun tam adı bilinmiyorsa veya kullanıcı tam bir uzak sunucular grubu belirtmek istiyorsa, böyle bir grubu tanımlamak için maskeler kullanılabilir.

Maskelerde ? ve * sembolleri bulunur:

simgenin yerine ? kullanın

metin dizesinin yerine * kullanın


example

*.c?m, son bölümü c harfi ile başlayan, sonu m harfi ile biten ve bunların arasında bilinmeyen bir simge bulunan bütün adresler için geçerlidir (.com, .cam gibi).

Etki alanı adının başında kullanılırsa başa gelen *. dizisi özel olarak ele alınır. Öncelikle, * joker karakteri bu durumda eğik çizgi karakteriyle ('/') eşleşmez. Bunun amacı maskeyi aşmaktan kaçınmaktır. Örneğin, *.domain.com maskesi https://anydomain.com/anypath#.domain.com ile eşleşmez (bu tür bir sonek, indirme işlemini etkilemeden herhangi bir URL'ye eklenebilir). İkinci olarak *. aynı zamanda bu özel durumda boş bir dize ile eşleşir. Bunun amacı, tüm alt etki alanlarını içeren etki alanının tümünü tek bir maske kullanarak eşleştirmektir. Örneğin *.domain.com maskesi https://domain.com ile de eşleşir. Aynı zamanda https://anotherdomain.com. ile de eşleşeceğinden, *domain.com'u kullanmak yanlış olur.

address_list_types_add_mask

Birden fazla değer gir

Yeni çizgiler, virgüller veya noktalı virgüller ile ayrılmış birden fazla URL adresi ekleyebilirsiniz. Birden fazla seçim etkinleştirildiğinde adresler listede görünür.

İçe aktar

İçe aktarılacak URL adresleri içeren metin dosyası (değerleri satır sonuyla ayırın, örneğin UTF-8 kodlaması kullanan *.txt).

address_list_types_import