ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

URL adresi yönetimi

URL adresi yönetimi engellenecek, izin verilecek veya denetim dışında bırakılacak HTTP adreslerini belirtmenize olanak sağlar. Engellenen adresler listesindeki web siteleri İzin verilen adresler listesine dahil edilmedikçe bunlara erişilemez. Denetim dışında bırakılan adresler listesindeki web sitelerine erişildiğinde bunlara kötü amaçlı kod taraması yapılmaz. HTTP web sayfalarına ek olarak, HTTPS adreslerini filtrelemek isterseniz SSL/TLS protokol filtrelemesi etkinleştirilmelidir. Aksi takdirde, yalnızca ziyaret ettiğiniz HTTPS sitelerinin etki alanları eklenir, tam URL eklenmez.

Engellenen adresler listelerinden biri bazı harici ortak kara listelerdeki adresler içerirken, ikincisi kendi kara listenizi içerebilir. Bu sayede kendi kara listenizi bozulmadan tutarken harici listeyi kolayca güncelleyebilirsiniz.

Önceden tanımlı olanlara ek olarak yeni bir adres listesi oluşturmak için Düzenle ve Ekle seçeneğini tıklayın. Adresleri mantıksal olarak farklı gruplara ayırmak isterseniz bu yararlıdır. Varsayılan olarak aşağıdaki üç liste kullanılabilir:

Denetim dışında bırakılan adreslerin listesi - Bu listeye eklenen adresler için kötü amaçlı kod denetlemesi gerçekleştirilmez.

İzin verilen adresler listesi - Yalnızca izin verilen adresler listesindeki HTTP adreslerine erişim izni ver seçeneği etkinleştirilirse ve engellenen adresler listesinde * simgesi (her şeyle eşleş) yer alıyorsa, kullanıcının yalnızca bu listede belirtilen adreslere erişmesine izin verilir. Engellenen adresler listesinde yer alsalar bile bu listedeki adreslere izin verilir.

Engellenen adresler listesi - Ayrıca izin verilen adresler listesinde yer almadıkça kullanıcının bu listede belirtilen adreslere erişmesine izin verilmez.

address_list_types

Listeye yeni bir URL adresi ekleyebilirsiniz. Ayırıcı ile birden çok değer de girebilirsiniz. Listede mevcut olan bir adresi değiştirmek için Düzenle'yi, silmek için ise Sil'i tıklayın. Silme işlemi yalnızca Ekle seçeneği kullanılarak oluşturulan adresler için kullanılabilir, içe aktarılan adresler için kullanılamaz.

Tüm listelerde, * (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir sayıyı veya karakteri; soru işareti herhangi bir karakteri temsil eder. Dışarıda bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilen ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, buradaki adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Aynı şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır.


note

Etkin İzin verilen adresler listesi'ndeki adresler hariç tüm HTTP adreslerini engellemek isterseniz etkin Engellenen adresler listesi'ne * simgesini ekleyin.