ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Aygıt grupları

Aygıt grupları penceresi iki bölüme ayrılır. Pencerenin sağındaki bölüm, söz konusu gruba ait aygıtların listesini verir; pencerenin sol tarafındaki bölümse mevcut grupların listesini içerir. Sağ bölmede görüntülemek istediğiniz aygıtları içeren grubu seçin.

Farklı kuralların uygulanacağı aygıtlardan oluşan farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Okuma/Yazma veya Salt okuma olarak ayarlanan tek bir aygıt grubu da oluşturabilirsiniz. Bu, tanınmayan aygıtlar bilgisayarınıza bağlandığında Aygıt denetimi tarafından engellenmelerini sağlar.


warning

Bilgisayarınıza bağlanan harici bir aygıt, bir güvenlik riski oluşturabilir.

Şu işlevler mevcuttur:

Ekle

Düğmeye pencerenin hangi bölümünde bastığınıza bağlı olarak, adını girerek yeni bir aygıt grubu oluşturabilir veya bir aygıtı mevcut bir gruba ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı olarak; satıcı adı, model ve seri numarası gibi ayrıntıları belirtebilirsiniz).

Düzenle

Seçilen grubun adını veya bu grupta yer alan aygıtların parametrelerini (satıcı, model, seri numarası) değiştirmenize olanak sağlar.

Sil

Pencerede tıkladığınız yere bağlı olarak seçili grubu veya aygıtı siler. Alternatif olarak, belirli bir kuralı devre dışı bırakmak için yanındaki onay kutusunu kullanabilirsiniz. Bu, gelecekte kullanmak isteyebileceğiniz bir kuralı kalıcı olarak silmek istemediğiniz zaman yararlı olabilir.

İçe aktar

Bir dosyadan aygıtlara ilişkin seri numara listesini içe aktarır. Her cihaz yeni satırda başlar.

Satıcı, Model ve Seri numarası her cihaz için mevcut olmalı ve virgülle ayrılmalıdır.


example

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Doldur

Bağlı olan tüm aygıtlar için bir genel bakış sunar ve şunlar hakkındaki bilgileri sağlar: aygıt türü, aygıt satıcısı, modeli ve seri numarası (varsa). Bir aygıt seçtiğinizde (Algılanan aygıtlar listesinden) ve Tamam'ı tıkladığınızda, önceden tanımlı bilgileri içeren bir kural düzenleyici penceresi açılır (tüm ayarları yapabilirsiniz).

Cihaz ekle

Bir cihazı mevcut bir gruba eklemek için sağ pencerede Ekle'yi tıklayın. Aşağıda gösterilen ek parametreler, farklı cihazlara ait kurallarda hassas ayarlama yapmak için kullanılabilir. Tüm parametreler büyük/küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri (*, ?) destekler:

Satıcı - Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

Model - Aygıtın adı.

Seri numarası - Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

Açıklama – Daha iyi bir organizasyon için cihazla ilgili açıklamanız.


note

Bu parametreler tanımsızsa kural, eşleştirme sırasında bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri destekler [soru işareti (?) tek bir karakteri, yıldız işareti (*) ise sıfır veya daha çok karakter içeren bir dizeyi gösterir].

Bir cihaz grubu oluşturduktan sonra, oluşturulan cihaz grubu için yeni bir cihaz kontrolü kuralı eklemeniz ve işlemi seçmeniz gerekir.

Özelleştirme işlemini tamamladığınızda Tamam seçeneğine tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden Aygıt grupları penceresinden ayrılmak isterseniz İptal seçeneğini tıklatın.


note

Tüm hakların (eylemlerin) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olduğunu unutmayın. Bir aygıt, depolama alanına sahipse eylemlerin dördü de kullanılabilir hale getirilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca iki eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, yalnızca Bluetooth aygıtları için erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir).