ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Aygıt kuralları

Bazı aygıtlara kural yapılandırmasında belirlenebilen kullanıcı, kullanıcı grubu veya bazı ek parametrelerden herhangi biri tarafından izin verilebilir veya bu aygıtlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir, ör. adı, harici aygıt türü, bir aygıtın algılandığında gerçekleştirilecek eylem ve günlük kaydı önem derecesi.

Mevcut bir aygıt için yeni kural Ekleyebilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz. Daha iyi tanımlama için Ad alanına kuralın bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Kural etkin seçeneğinin yanındaki düğmeyi tıklayın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde kullanılabilir.

Şu sırada uygula

Saat yuvalarını kullanarak kuralları sınırlayabilirsiniz. Saat yuvasını oluşturduktan sonra kural açılır menüde görünür.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türleri, işletim sisteminden devralınır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla sistem Aygıt yöneticisinde görülebilir. Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kartı okuyucularını içerir. Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi entegre edilmiş tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları örnekleri tarayıcılar veya kameralardır. Bu aygıtlar kullanıcılar hakkında değil, yalnızca kullanıcıların işlemleri hakkında bilgi verir. Bu, görüntüleme aygıtlarının yalnızca genel olarak engellenebileceği anlamına gelir.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşılık, depolama aygıtlarına yönelik kurallar, aşağıdaki haklara ilişkin ayarlardan birini seçebilmenize olanak tanır:

Okuma/Yazma - Aygıta tam erişime izin verilir.

Engelle - Aygıta erişim engellenir.

Salt Okunur - Aygıt için yalnızca okuma erişimine izin verilir.

Uyar - Bir aygıtın her bağlanışında kullanıcı, izin verildiği/engellendiği konusunda bilgilendirilir ve bir günlük girişi yapılır. Aygıtlar hatırlanmaz, aynı aygıtın sonraki bağlanışlarında yine bir bildirim gösterilir.


note

Tüm hakların (eylemlerin) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olduğunu unutmayın. Bir aygıt, depolama alanına sahipse eylemlerin dördü de kullanılabilir hale getirilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca iki eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, yalnızca Bluetooth aygıtları için erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir).

Kriter türü

Aşağıdaki ek parametreler, kurallarla ilgili hassas ayarlama yapmak ve bunları aygıtlara uyarlamak için kullanılabilir. Tüm parametreler büyük/küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri (*, ?) destekler:

Satıcı - Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

Model - Aygıtın adı.

Seri numarası - Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.


note

Bu parametreler tanımsızsa kural, eşleştirme sırasında bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri destekler [soru işareti (?) tek bir karakteri, yıldız işareti (*) ise sıfır veya daha çok karakter içeren bir dizeyi gösterir].

Bir aygıt parametrelerini anlamak üzere aygıtın türüne izin veren bir kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Açılır listeden Günlüğe kaydetme düzeyini seçin:

Her zaman - Tüm olayları günlüğe kaydeder.

Tanılama - Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgiler - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok - Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kurallar, Kullanıcı listesi alanına eklenme yoluyla belirli kullanıcılarla veya kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılabilir. Kullanıcı listesini yönetmek için Düzenle'yi tıklayın.

Ekle - İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

Sil - Filtreden seçili kullanıcıyı siler.


note

Tüm aygıtlar, kullanıcı kuralları tarafından filtrelenebilir (örneğin görüntüleme aygıtları kullanıcılar hakkında değil, yalnızca başlatılan eylemler hakkında bilgi verir).

Şu işlevler mevcuttur:

Düzenle

Seçilen grubun adını veya bu kuralda yer alan aygıtların parametrelerini (satıcı, model, seri numarası) değiştirmenize olanak sağlar.

Kopyala

Seçili kuralın parametrelerine göre yeni kural oluşturur.

Sil

Seçili kuralı silmek istediğinizde bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, belirli bir kuralı devre dışı bırakmak için yanındaki onay kutusunu kullanabilirsiniz. Bu, gelecekte kullanmak isteyebileceğiniz bir kuralı kalıcı olarak silmek istemediğiniz zaman yararlı olabilir.

Doldur

Bağlı olan tüm aygıtlar için bir genel bakış sunar ve şunlar hakkındaki bilgileri sağlar: aygıt türü, aygıt satıcısı, modeli ve seri numarası (varsa). Bir aygıt seçtiğinizde (Algılanan aygıtlar listesinden) ve Tamam'ı tıkladığınızda, önceden tanımlı bilgileri içeren bir kural düzenleyici penceresi açılır (tüm ayarları yapabilirsiniz).

Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde sıralanır. Birden fazla kural seçebilir ve silme ya da Üst/Yukarı/Aşağı/Alt ok düğmelerini tıklayarak yukarı veya aşağı taşıma gibi eylemleri uygulayabilirsiniz.