ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používanie proxy s ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced môže používať ESET Bridge na preposielanie komunikácie na servery spoločnosti ESET a ukladanie prenášaných dát do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte znižuje zaťaženie siete. Používať proxy je potrebné v prípade, ak klientsky počítač nemá priamy prístup na servery spoločnosti ESET. Ak používate ESET Bridge na preposielanie komunikácie medzi ESET PROTECT Serverom a ESET Management Agentmi, môžete použiť rovnaké proxy aj na ukladanie výsledkov prichádzajúcich z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte. ESET Bridge tiež podporuje proxy chaining.


note

Nastavenia proxy na klientskych počítačoch

Je potrebné nakonfigurovať proxy nastavenia (Nastavenia > Nástroje > Proxy server) v bezpečnostnom produkte ESET na klientskom počítači. Môžete to urobiť aj vzdialene prostredníctvom politiky.

Používatelia ESET PROTECT

Ak v jednej sieti (napríklad v jednej pobočke) máte aspoň 10 počítačov, mali by ste na ukladanie výsledkov detekcie do vyrovnávacej pamäte používať ESET Bridge. V prípade, že klientske počítače nezdieľajú internú sieť alebo VPN, proxy nepoužívajte. Viac informácií o ESET Bridge nájdete v dokumentácii k ESET PROTECT.


important

Používatelia Apache HTTP Proxy

Od verzie ESET PROTECT 4.0 a ESET PROTECT On-Prem 10.0 (vydané v novembri 2022) ESET Bridge nahrádza Apache HTTP Proxy. Služba Apache HTTP Proxy dosiahla úroveň obmedzenej podpory. Ak používate Apache HTTP Proxy, odporúčame vám prejsť na ESET Bridge.

Používatelia virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

Zariadenie podporuje operačný systém CentOS 7, ktorý nie je podporovaný službou ESET Bridge. Používatelia virtuálneho zariadenia ESET PROTECT si môžu vybrať jedno z nasledujúcich riešení:

Použiť ESET Bridge nainštalované na osobitnom počítači (pozrite si zoznam požiadaviek pre ESET Bridge).

Použiť riešenie Apache HTTP Proxy, ktoré je súčasťou zariadenia.

Inštalácia ESET Bridge

ESET Bridge môžete nainštalovať niekoľkými spôsobmi. Odporúčame použiť najnovší All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT.

Ukladanie výsledkov prichádzajúcich z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte

Služba ESET Bridge je správne nakonfigurovaná na ukladanie výsledkov do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie výsledkov do vyrovnávacej pamäte sa začne po nakonfigurovaní ESET Bridge na používanie proxy riešenia na ukladanie do vyrovnávacej pamäte a po povolení ESET LiveGuard Advanced.