ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Apache HTTP Proxy

Odporúčanie

Služba Apache HTTP Proxy je funkčná, ale dosiahla úroveň obmedzenej podpory. Odporúčame vám používať ESET Bridge.

Konfiguračný súbor proxy

Na systémoch Linux a Windows majú konfiguračné súbory proxy odlišné umiestnenie – štandardné umiestnenie nájdete v tabuľke nižšie.

Operačný systém

Konfiguračné súbory

Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

Linux (Debian distribúcia)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Virtuálne zariadenie (Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Proxy chaining

Komunikáciu môžete smerovať aj na ďalšie podporované proxy. Na tento účel je potrebné do konfigurácie proxy pridať ProxyRemote * AddressOfNextProxy. Dané nastavenie musí byť použité pre všetky proxy, ktoré sa pripájajú na ďalšie proxy.

Nasleduje príklad, kde 10.1.1.2 je IP adresa ďalšieho (nadradeného) proxy:

 ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128

Na aplikovanie novej konfigurácie je potrebné reštartovať službu proxy.

Proxy tretích strán (nie Apache)

Proxy riešenia tretích strán nie sú podporované. Za určitých okolností síce ostatné proxy riešenia môžu fungovať, spoločnosť ESET však neposkytuje konfiguráciu ani podporu týkajúcu sa takýchto scenárov.

Riešenie problémov

Pre získanie podrobných protokolov z proxy zmeňte/pridajte parameter LogLevel debug do konfiguračného súboru a reštartujte príslušnú službu. Protokoly môžu byť užitočné pri hľadaní konkrétneho problému, prípadne môžu byť odoslané spoločnosti ESET pri poskytovaní pomoci.


important

Ak používate ESET LiveGuard Advanced v podnikovom prostredí (stovky a viac zariadení), odporúčame nasadiť HTTP Proxy na vyhradený samostatný server. Prevádzkovanie služby HTTP Proxy na intenzívne využívanom serveri (napr. popri ESET PROTECT Serveri alebo databáze) môže mať za následok problémy s ESET LiveGuard Advanced pripojením.

Môžete vylúčiť označené priečinky a procesy pre zníženie počtu odosielaných súborov a zlepšenie celkového výkonu.