ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úvod

Vitajte v používateľskej príručke pre ESET LiveGuard Advanced. Cieľom tohto dokumentu je priblížiť vám správu a používanie produktu ESET LiveGuard Advanced. Podrobne popísané je tu aj prepojenie medzi ESET LiveGuard Advanced a inými bezpečnostnými produktmi ESET určenými pre firemných zákazníkov.

Používame jednotný súbor symbolov na zvýraznenie tém, ktoré sú obzvlášť dôležité alebo inak významné. Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Konkrétne informácie môžete vyhľadať pomocou vyhľadávacieho poľa v hornej časti.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy najnovšia verzia Online pomocníka.

Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robí najrýchlejší nástroj na riešenie rozličných druhov problémov.
 

ESET fórum poskytuje používateľom produktov spoločnosti ESET jednoduchý spôsob, ako získať pomoc a zároveň pomôcť iným. Môžete tam uverejniť akúkoľvek otázku alebo sa informovať o akomkoľvek probléme v súvislosti s produktmi spoločnosti ESET.
 

V rámci Online pomocníka môžete odoslať svoje hodnotenie alebo poskytnúť spätnú väzbu na konkrétnu kapitolu. Kliknite na odkaz Zanechajte nám spätnú väzbu a následne môžete pridať hodnotenie či komentár.

 

V tejto používateľskej príručke môžete nájsť nasledujúce informačné polia:


note

Poznámky môžu poskytovať cenné informácie, ako napríklad špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.


important

Takéto informácie si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne ide o podstatné informácie, hoci nie sú mimoriadne závažné.


warning

Upozornenia obsahujú mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.


example

Takto označený text poskytuje ukážkový príklad, ktorý priamo súvisí s informáciami v príslušnej kapitole. Príklady sa využívajú hlavne pri komplikovanejších kapitolách.

Použité štýly textu

Konvencia

Význam

Bold type

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Code

Príklady kódov alebo príkazov.

Hyperlink

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy systému Windows.