ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa politík

Politiky vám umožňujú z konzoly na správu vzdialene vynútiť uplatnenie požadovaných nastavení na klientske zariadenia. Každá politika sa viaže na konkrétny bezpečnostný produkt ESET a priraďuje sa k jednému klientskemu zariadeniu aj ku skupinám zariadení. V prípade, že je na zariadení aplikovaných viacero politík, politiky sa spoja a následne sa aplikuje výsledné nastavenie.

Pre fungujúce uplatňovanie politík musí byť na klientskych zariadeniach nainštalovaný ESET Management Agent, ktorý bude nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal ku konzole na správu.

Vytvorenie novej politiky

1.Prihláste sa do Web Console.
 

2.Kliknite na Politiky > Nová politika.
 
protect_policy

arrow_down_business Používam ESET PROTECT

3.Zadajte pre novovytváranú politiku názov a popis a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 

4.Zvoľte bezpečnostný produkt ESET, ktorého nastavenia má politika upravovať, a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 

5.Vyberte počítače alebo skupiny počítačov, ku ktorým chcete politiku priradiť, a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 

6.V časti Súhrn nájdete prehľad nastavení politiky. Pre aplikovanie politiky kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ako nakonfigurovať nastavenia v politike pre ESET LiveGuard Advanced?

Ako fungujú politiky?

V sprievodcovi vytvorením novej politiky vyberte produkt ESET, pre ktorý chcete vytvoriť politiku.

Každý riadok s nastavením obsahuje nasledujúce položky:

Stav

Názov

Verzie podporujúce dané nastavenie (voliteľné)

Hodnota nastavenia

Pomocný popis (nie všetky nastavenia obsahujú pomocné popisy)

policy_line

Stav nastavenia sa zobrazuje, ak je nastavenie v rámci danej politiky nakonfigurované alebo ak je vynútené bez ohľadu na nastavenie z iných politík. Pri nastavení môže byť uvedený jeden z nasledujúcich indikátorov stavu:

button_no – nastavenie je neaktívne a nebude politikou aplikované

button_on – nastavenie je aktívne a bude politikou aplikované

buttpn_force – nastavenie je vynútené

V prípade, že sa na jedno zariadenie aplikuje viacero politík, alebo sú ich nastavenia zdedené, budú politiky zlúčené (na základe poradia). Viac informácií o politikách nájdete v dokumentácii pre ESET PROTECT On-Prem.