ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používanie ESET LiveGuard Advanced

Fungovanie služby ESET LiveGuard Advanced pri produkte ESET Mail Security

Každý e-mail zachytený programom ESET Mail Security je skontrolovaný a doručený. V prípade, že program vyhodnotí e‑mail ako podozrivý, jeho doručenie bude na prednastavené časové obdobie podržané a podozrivý e‑mail sa zároveň zašle na analýzu využívajúcu niekoľko detekčných vrstiev.

ESET LiveGuard Advanced zanalyzuje súbory a výsledky doručí späť do vášho bezpečnostného produktu ESET. Na základe výsledkov analýzy a nastavení v politike pre dané klientske zariadenie vykoná produkt lokálne liečenie podozrivého objektu.

Nasledujúca schéma zobrazuje podrobný postup pri produkte ESET Mail Security:

ms_short

 

Fungovanie služby ESET LiveGuard Advanced pri produkte ESET Endpoint Security/ESET Server Security

Nové alebo prichádzajúce súbory vybraných formátov zachytené pomocou ESET Endpoint Security/ESET Server Security sa skontrolujú a otvoria. V prípade, že program vyhodnotí súbor ako podozrivý, bude odoslaný na analýzu. Ide o súčasť proaktívnej ochrany. Môžete nastaviť časový úsek, počas ktorého nebude možné súbor spustiť a používateľ bude musieť počkať na výsledok analýzy. Výsledky analýzy sú uložené v cloudovej databáze (v cloude ESET). Na základe výsledkov analýzy a nastavení v politike pre dané klientske zariadenie vykoná bezpečnostný produkt ESET lokálne liečenie podozrivého objektu (proces je ukončený okamžite alebo bude zablokované jeho ďalšie spustenie).

Nasledujúca schéma zobrazuje podrobný postup pri produktoch ESET Endpoint Security/ESET Server Security:

ep_short

 

Fungovanie služby ESET LiveGuard Advanced pri produkte ESET Cloud Office Security

Každý súbor zachytený bezpečnostným riešením ESET Cloud Office Security je skontrolovaný a otvorený. V prípade, že je súbor pri kontrole vyhodnotený ako podozrivý, odošle sa na analýzu. Výsledky analýzy sú uložené v cloudovej databáze (v cloude ESET). ESET Cloud Office Security na základe výsledkov analýzy a nastavených bezpečnostných politík pristúpi k liečeniu. Viac informácií o politikách ESET Cloud Office Security nájdete v kapitole Nastavenia ochrany pre ESET LiveGuard Advanced.

cloud_security_scheme_simple