ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Požiadavky a podporované produkty

Požiadavky na používateľov lokálnych produktov

Pre správne fungovanie ESET LiveGuard Advanced musí vaše prostredie spĺňať nasledujúce požiadavky:

aktívny účet ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator synchronizovaný s konzolou na správu produktov ESET,

podporovaná konzola na správu produktov ESET,

nainštalované podporované bezpečnostné produkty ESET vo verzii 7.x alebo novšej,

platná licencia na ESET LiveGuard Advanced,

aktivované bezpečnostné produkty ESET s licenciou na ESET LiveGuard Advanced,

zapnutá služba ESET LiveGuard Advanced v nastaveniach politík pre podporované bezpečnostné produkty ESET,

sieťové požiadavky na otvorené porty, ktoré sú rovnaké ako pre ESET LiveGrid®.

Ak používate Apache HTTP Proxy alebo ESET Bridge, sieťové požiadavky na otvorené porty sú rovnaké ako pre ESET LiveGrid®. Inak je port namiesto toho 443.

oPrístup k online serverom ESET LiveGuard Advanced

Požiadavky na používateľov riešenia ESET Cloud Office Security

Ak chcete používať ESET LiveGuard Advanced v riešení ESET Cloud Office Security, potrebujete:

aktívny účet ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator prepojený s riešením ESET Cloud Office Security,

platnú licenciu na ESET LiveGuard Advanced.

ESET Cloud Office Security nezdieľa žiadne informácie o odoslaných súboroch s konzolami na správu produktov ESET.

Prístupové práva v rámci konzoly na správu

Zoznam odoslaných súborov a výsledky analýzy bude môcť vo Web Console vidieť iba používateľ s prístupovými právami k zariadeniu, ktoré vzorku na analýzu odoslalo. Z Web Console môžete manuálne odoslať na analýzu spustiteľný súbor nahlásený z ESET Inspect. Musíte mať pridelené povolenie na použitie pre počítač, ktorý danú detekciu nahlásil, a povolenie na zápis pre funkciu Odoslať súbor do ESET LiveGuard v rámci vašej domácej skupiny.

Mobilné klienty – ak ESET PROTECT Server nie je z klientskeho zariadenia dosiahnuteľný, no klient má prístup na servery cloudu ESET, informácie o súboroch odoslaných z tohto zariadenia budú v zozname viditeľné až po jeho opätovnom pripojení k Serveru.

Výkon

Na ukladanie výsledkov prichádzajúcich z ESET LiveGuard Advanced do vyrovnávacej pamäte môžete použiť ESET Bridge. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.

V podnikovom prostredí (viac ako 1 000 spravovaných počítačov) odporúčame používať vyhradený ESET Bridge server. Ukladanie veľkého množstva súborov do vyrovnávacej pamäte by znížilo výkon servera. V prostrediach s vysokou dostupnosťou odporúčame nainštalovať každý komponent na osobitný počítač (ESET PROTECT Server, ESET Bridge, databázový server). Taktiež neodporúčame prevádzkovať na rovnakom počítači okrem ESET PROTECT On-Prem iné aplikácie náročné na prostriedky.

Ďalším spôsobom zvýšenia celkového výkonu je znížiť počet odosielaných súborov. Môžete vylúčiť súbory, priečinky alebo procesy a zabrániť tak odosielaniu súkromných súborov na analýzu, prípadne tým znížiť zaťaženie. Viac informácií nájdete v kapitole Použitie vylúčení pre zvýšenie výkonu.

Podporované licencie

ESET LiveGuard Advanced je možné aktivovať:

ročnou, dvojročnou, trojročnou a predplatenou licenciou z účtu EBA,

Predplatenými MSP licenciami z účtu ESET MSP Administrator.

Podporované produkty

Odosielanie súborov na analýzu do ESET LiveGuard Advanced je možné len z podporovaných produktov. Zoznam odoslaných súborov je dostupný len v podporovanej verzii konzoly na správu.

Bezpečnostné produkty

Produkt

Verzia

ESET Endpoint Antivirus pre Windows*

ESET Endpoint Security for Windows

icon_success verzia 7 a novšie

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

icon_success verzia 7 a novšie

ESET File Security pre Windows Server

icon_success verzia 7.x

ESET Server Security for Windows Server

(predtým ESET File Security pre Windows Server)

icon_success verzia 8 a novšie

ESET Endpoint Antivirus for Linux

icon_success verzia 8.1 a novšie

ESET Server Security for Linux

icon_success verzia 8.1 a novšie

ESET Cloud Office Security

icon_success (od decembra 2021)

* Služba ESET LiveGuard Advanced funguje rovnako pre ESET Endpoint Antivirus aj ESET Endpoint Security. V tejto používateľskej príručke sa z dôvodu zjednodušenia vždy odkazuje len na produkt ESET Endpoint Security. Inštrukciami pre ESET Endpoint Security uvedenými v tejto príručke by sa mali riadiť aj používatelia produktu ESET Endpoint Antivirus.

Konzoly na správu

Produkt a verzia

Podpora

ESET PROTECT On-Prem 8 a novšie verzie

icon_success

ESET Security Management Center 7.0 a 7.1

unavailable Podpora pre konzoly sa skončila.

ESET Security Management Center 7.2

unavailable

ESET Remote Administrator 6.x a staršie verzie

unavailable

ESET PROTECT

icon_success


important

Nepodporované operačné systémy

Služba ESET LiveGuard Advanced nie je podporovaná na klientskych pracovných staniciach s operačným systémom Windows XP a Microsoft Windows Server 2003. Tieto systémy nepodporujú protokol TLS 1.2, ktorý je nevyhnutný pre bezpečný transfer vzoriek.

Podporované proxy

ESET Bridge bolo vydané spolu s ESET PROTECT On-Prem 10.0 ako náhrada za Apache HTTP Proxy a je zahrnuté v All-in-one inštalátore konzoly na správu produktov. Môžete si ho tiež stiahnuť ako samostatný inštalátor z webovej stránky spoločnosti ESET. Apache HTTP Proxy bude stále funkčné, avšak odporúčame používať ESET Bridge.