ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Požadavky a podporované produkty

Požadavky pro uživatele on-premise produktů

Pro správnou funkčnost ESET LiveGuard Advanced musí vaše prostředí splňovat následující požadavky:

Funkční účet na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator synchronizovaný s ESET konzolí pro vzdálenou správu

Podporovaná ESET konzole pro vzdálenou správu

Nainstalované kompatibilní bezpečnostní produkty ESET ve verzi 7.x nebo novější

Platná licence pro ESET LiveGuard Advanced

Aktivovaný bezpečnostní produkt ESET LiveGuard Advanced licencí

Zapnutý ESET LiveGuard Advanced prostřednictvím politiky v kompatibilním bezpečnostním produktu

Povoleny porty, stejné jako pro ESET LiveGrid®.

Pokud používáte Apache HTTP Proxy nebo ESET Bridge, požadavky na porty jsou stejné, jako u ESET LiveGrid®. Jinak bude použit port 443.

oPřístup k online serverům ESET LiveGuard Advanced.

Požadavky pro uživatele ESET Cloud Office Security

Aby uživatel ESET Cloud Office Security mohl použít ESET LiveGuard Advanced, musí splnit následující požadavky:

Funkční účet na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator připojený k ESET Cloud Office Security

Platná licence pro ESET LiveGuard Advanced

ESET Cloud Office Security nesdílí žádné informace o odeslaných souborech s ESET konzolí pro vzdálenou správu.

Přístupová oprávnění v konzoli pro vzdálenou správu

Ve Web Console bude mít k seznamu odeslaných souborů a výsledkům analýzy přístup pouze uživatel s přístupovým oprávněním k zařízením, které vzorek k analýze zaslalo. Z Web Console můžete ručně odeslat k analýze spustitelný soubor reportovaný z ESET Inspect. Takovou akci může provést uživatel v případě, kdy má oprávnění Použít nad počítačem, na kterém k detekci došlo, a zároveň má ve své domovské skupině oprávnění Zápis pro funkci Odeslat soubor do ESET LiveGuard.

Mobilní uživatelé – pokud není ESET PROTECT Server ze zařízení dosažitelný, ale klient má přístup na cloudové servery ESET, soubory odeslané ze zařízení budou dostupné až po připojení zařízení k serveru.

Výkon

Pro cachování výsledků doručených z ESET LiveGuard Advanced můžete použít ESET Bridge. Minimalizuje množství dat stažených z internetu.

V enterprise prostředích (při správě více než 1.000 klientů) doporučujeme pro ESET Bridge použít dedikovaný server. Cachování velkého množství souborů má negativní vliv na výkon serveru. V prostředích, kde vyžadujete vysokou dostupnost, doporučujeme nainstalovat jednotlivé komponenty na samostatné stroje (ESET PROTECT Server, ESET Bridge, databázový server). Zároveň nedoporučujeme provozovat aplikace náročné na prostředky na stejném serveru, kde běží ESET PROTECT.

Další možností pro vylepšení celkového výkonu je snížení počtu odesílaných souborů. Toho dosáhnete vyloučením souborů, složek nebo procesů a zároveň zabráníte odeslání osobních souborů k analýze. Další informace naleznete v kapitole Použití výjimek pro zvýšení výkonu.

Podporované licence

ESET LiveGuard Advanced můžete aktivovat prostřednictvím:

Licencí z EBA s platností jeden, dva nebo tři roky

MSP licence formou předplatného z ESET MSP Administrator

Podporované produkty

Odeslání souborů k analýze do ESET LiveGuard Advanced je možné pouze z podporovaných produktů. Seznam odeslaných souborů je dostupný pouze v podporované verzi konzole.

Bezpečnostní produkty

Produkt

Verze

ESET Endpoint Antivirus pro Windows*
ESET Endpoint Security pro Windows

icon_success verze 7 a novější

ESET Mail Security pro Microsoft Exchange

icon_success verze 7 a novější

ESET File Security pro Windows Server

icon_success verze 7.x

ESET Server Security pro Windows Server

(dříve známý jako ESET File Security pro Windows Server)

icon_success verze 8 a novější

ESET Endpoint Antivirus pro Linux:

icon_success verze 8.1 a novější

ESET Server Security pro Linux:

icon_success verze 8.1 a novější

ESET Cloud Office Security

icon_success (od prosince 2021)

* Funkčnost ESET LiveGuard Advanced je stejná pro ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security. V příručce však pro zjednodušení vždy odkazujeme do dokumentace k produktu ESET Endpoint Security. Postup pro konfiguraci je v obou produktech (ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security) stejný.

Konzole pro správu

Produkt a verze

Podpora

ESET PROTECT 8 a novější

icon_success

ESET Security Management Center 7.0 a 7.1

unavailable Podpora těchto verzí konzolí byla ukončena.

ESET Security Management Center 7.2

unavailable

ESET Remote Administrator 6.x a starší

unavailable

ESET PROTECT Cloud

icon_success


important

Nepodporované operační systémy

ESET LiveGuard Advanced není podporován na klientských stanicích s operačním systémem Windows XP a Windows Server 2003. Tyto systémy nepodporují TLS 1.2, který je nezbytný k zabezpečenému přenosu odesílaných vzorků.

Podporované proxy

ESET Bridge byl vydán s ESET PROTECT 10.0 jako náhrada za Apache HTTP Proxy, a je součástí All-in-one instalačního balíčku konzoli pro vzdálenou správu. Ke stažení je rovněž samostatně na webových stránkách společnosti ESET. Apache HTTP Proxy zůstává funkční, doporučujeme však přejít na ESET Bridge.