Hromadná aktivace počítačů

Pokud potřebujete službu aktivovat pouze na vybraných počítačích, využijte k tomu v ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud zjednodušeného průvodce.

Předpoklady pro uživatele ESET Security Management Center a ESET PROTECT

Naimportovaná licence pro ESET LiveGuard Advanced v ESET PROTECT / ESMC

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent odpovídající verzi Serveru (nesmí být ve starší verzi)

Aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced

Předpoklady pro uživatele ESET PROTECT Cloud

Naimportovaná licence pro ESET LiveGuard Advanced v EBA.

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent v nejnovější verzi.

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced).

Úloha pro aktivaci

1.Přihlaste se do Web Console.
 

2.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost Klientská úloha.

protect_new_task

arrow_down_business Používám ESMC

arrow_down_business Používám ESET PROTECT Cloud

3.Zadejte název nově vytvářené úlohy a jako typ úlohy vyberte Aktivace produktu.
 

4.Klikněte na tlačítko Pokračovat.

act_task2

5.V zobrazeném dialogovém okně najděte licenci pro ESET LiveGuard Advanced.
 

6.Licence pro ESET LiveGuard Advanced je prodávaná jako bundle. Proto záznam rozbalte kliknutím na šipku a dále vyberte odpovídající produkt.
 

7.Dále klikněte na tlačítko OK.

act_task3

8.V sekci Přehled si zkontrolujte parametry úlohy.
 

9.Pokud je vše v pořádku, úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.
 

10. Po vytvoření úlohy je potřeba naplánovat její spuštění. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.
 

11. Zadejte popis podmínky spuštění a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 

12. Klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte zařízení, na kterých chcete úlohu spustit. Ujistěte se, že jste vybrali produkty kompatibilní s danou licencí definovanou v kroku 6. Dále klikněte na tlačítko OK a Pokračovat.
 

13. V dalším kroku vyberte typ podmínky spuštění. Doporučujeme ponechat výchozí možnost: Jakmile je to možné, která zajistí okamžité spuštění úlohy (po připojení agenta k serveru). Při vybrání ostatních možností získáte přístup do sekce Rozšířená nastavení.
 

14. Naplánování spuštění úlohy provedete kliknutím na tlačítko Dokončit.

 

Úspěšnou aktivaci můžete ověřit v detailech zařízení. Ve Web Console v sekci Počítače vyberte zařízení a z kontextového menu možnost details_default Zobrazit detaily a dále přejděte na záložku Detaily > Produkty a licence.

double_license