ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktivace jednotlivých počítačů

Předpoklady pro uživatele ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud

Naimportovaná licence pro ESET LiveGuard Advanced licence, případně bundle zahrnující tuto v službu, v ESET PROTECT

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent odpovídající verzi Serveru (nesmí být ve starší verzi)

Aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced

Předpoklady pro uživatele ESET PROTECT Cloud

Naimportovaná licence pro ESET LiveGuard Advanced licence, případně bundle zahrnující tuto v službu, v EBA

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent v nejnovější verzi.

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced).

 


important

Nikdy neimportujte licenci pro ESET LiveGuard Advanced do konzole pro vzdálenou správu prostřednictvím licenčního klíče. Pokud jste tak učinili, licenci odeberte a znovu ji přidejte prostřednictvím účtu vytvořeného na portále EBA nebo ESET MSP Administrator.

Předtím, než na klientskou stanici zašlete ESET LiveGuard Advanced licenci se ujistěte, že je podporovaný bezpečnostní produkt na stanici aktivován.

Aktivace a zapnutí ESET LiveGuard Advanced prostřednictvím ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud nabízí průvodce aktivací této služby.

1.Přihlaste se do Web Console.
 

2.V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Počítače.
 

3.V seznamu počítačů vybere ty, na kterých chcete tuto službu zapnout, klikněte na Akce a vyberte možnost Zapnout ESET LiveGuard.
 
protect_enable1
 

4.V zobrazeném dialogovém okně je v části Politika předvybrána konfigurace, která v nastavení produktu na vybrané stanici zapne ESET LiveGuard Advanced. V případě potřeby můžete po kliknutí na název politiky vybrat jinou.
 

5.Ujistěte se, že je vybrána správná licence (například pokud spravujete více zákazníků nebo máte více balíků licencí). V případě potřeby můžete po kliknutí na název licence vybrat jinou.
 

6.Kliknutím na tlačítko Zapnout ESET LiveGuard naplánujete spuštění úlohy.
 
protect_enable2

Konzole pro správu následně na vybraný počítač zašle klientskou úlohu pro aktivaci produktu a politiku. ESET LiveGuard Advanced se zapne na klientovi v dalším intervalu replikace ESET Management Agenta, obvykle do několika minut.