ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktivace jednotlivých počítačů

Požadavky pro uživatele ESET PROTECT On-Prem a ESET PROTECT

V ESET PROTECT On-Prem je přidána licence pro ESET LiveGuard Advanced nebo úroveň ochrany zahrnující tuto službu

Klientské stanice s verzí ESET Management Agenta kompatibilní s verzí serverové komponenty

Aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced

Požadavky pro uživatele ESET PROTECT

V EBA je přidána licence pro ESET LiveGuard Advanced nebo úroveň ochrany zahrnující tuto službu.

Na všech klientských stanicích je nainstalovaný ESET Management Agent v nejnovější verzi.

Na klientských stanicích je nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET LiveGuard Advanced).

 


important

Nikdy neimportujte licenci pro ESET LiveGuard Advanced do konzole pro vzdálenou správu prostřednictvím licenčního klíče. Pokud jste tak učinili, licenci odeberte a znovu ji přidejte prostřednictvím účtu vytvořeného na portále EBA nebo ESET MSP Administrator.

Vždy se před použitím licence k ESET LiveGuard Advanced ujistěte, že má cílová stanice podporované bezpečnostní řešení.

Aktivace a spuštění ESET LiveGuard Advanced prostřednictvím ESET PROTECT On-Prem nebo ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem a ESET PROTECT nabízí průvodce aktivací této služby.

1.Přihlaste se do webové konzole.
 

2.V hlavním menu webové konzole přejděte na záložku Počítače.
 

3.V seznamu počítačů vyberte ty, na kterých chcete tuto službu spustit, klikněte na Akce > Zapnout ESET LiveGuard.
protect_enable1

4.Vyberte si mezi Optimální ochranou a Základní ochranou.
 

5.Ověřte si, že se zařízení, na kterém budete aktivovat ESET LiveGuard Advanced nachází v Cílových stanicích.
 

6.Kliknutím na tlačítko Zapnout naplánujete spuštění úlohy.
 
protect_enable2

Konzole pro správu následně na vybraný počítač zašle klientskou úlohu pro aktivaci produktu a politiku. ESET LiveGuard Advanced se zapne na klientovi v dalším intervalu replikace ESET Management Agenta, obvykle do několika minut.