Vytvoření výjimky

Standardně, pokud není analyzovaný soubor vyhodnocen jako čistý, bezpečnostní produkt automaticky provede akci definovanou v politice. Pokud je na stanici aktivní karanténa, soubor přesune do karantény (naleznete ji v hlavním menu produktu v sekci Nástroje > Karanténa). V případě potřeby však můžete pro konkrétní soubor vytvořit výjimku, pokud víte, že je skutečně bezpečný nebo jej nechcete z nějakého důvodu léčit. Mějte na paměti, že výjimky vytvořené na mobilních klientech se ve Web Console nezobrazí dříve, než se uživatel se zařízením připojí k serveru pro vzdálenou správu.


important

Vytvoření výjimky může představovat bezpečnostní riziko

Po vytvoření výjimky nebude bezpečnostní produkt ESET daný soubor kontrolovat. Při vytváření výjimky byste měli být opatrní.

Předpoklady pro vytvoření výjimky:

Soubor byl zaslán k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

Informace o výsledku analýzy byla synchronizována se serverem pro vzdálenou správu.

 

Vytvoření výjimky z kontroly se skládá z následujících kroků:

1.Administrátor konzole pro vzdálenou správu přidá kontrolní součet souboru jako výjimku prostřednictvím politiky.

2.Politiku aplikuje na počítače, na kterých nemá být soubor detekován.

 

Pro každou výjimku můžete mít samostatnou politiku. Před přidáním výjimky již musí politika existovat.

Vytvoření politiky

Vytvoření výjimky

Pro vytvoření výjimky na detekovaný soubor, který je ve Web Console uveden v sekci Odeslané soubory postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Přihlaste se do Web Console jako Administrator nebo uživatel s oprávněním pro přístup k cílovému počítači.

2.Přejděte do sekce Odeslané soubory. V zobrazeném seznamu vyberte objekt, který chcete vyloučit z detekce, a v kontextovém menu klikněte na možnost Vytvořit výjimku.

protect_exclusion

arrow_down_business Používám ESET Security Management Center

arrow_down_business Používám ESET PROTECT Cloud

3.Jako Cíl vyberte počítač nebo skupinu, na kterou chcete výjimku aplikovat. Jako výchozí cíl je vybraná nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení. Výjimka se na cílové stanici aplikuje na všechny podporované ESET produtky.

 

select_policy

4.Pro uložení a aplikování výjimky klikněte na tlačítko Dokončit. Na koncové stanice se propíše nejpozději do dvou intervalů replikace (připojení agenta k serveru). Seznam vytvořených výjimek naleznete v sekci Výjimky.