ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vytvoření výjimky

Standardně, pokud není analyzovaný soubor vyhodnocen jako čistý, bezpečnostní produkt automaticky provede akci definovanou v politice. Pokud je na stanici aktivní karanténa, soubor přesune do karantény (naleznete ji v hlavním menu produktu v sekci Nástroje > Karanténa). V případě potřeby však můžete pro konkrétní soubor vytvořit výjimku, pokud víte, že je skutečně bezpečný nebo jej nechcete z nějakého důvodu léčit. Výjimky vytvořené na mobilních klientech se ve webové konzoli nezobrazí dříve, než se uživatel se zařízením připojí k serveru pro vzdálenou správu.


important

Vytvoření výjimky může představovat bezpečnostní riziko

Po vytvoření výjimky nebude bezpečnostní produkt ESET daný soubor kontrolovat. Při vytváření výjimky byste měli být opatrní.

Požadavky pro vytvoření výjimky:

Soubor byl zaslán k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

Informace o výsledku analýzy byla synchronizována se serverem pro vzdálenou správu.

Vytvoření výjimky z kontroly se skládá z následujících kroků:

1.Administrátor konzole pro vzdálenou správu přidá kontrolní součet souboru jako výjimku prostřednictvím politiky.

2.Politiku aplikuje na počítače, na kterých nemá být soubor detekován.

Pro každou výjimku můžete mít samostatnou politiku. Před přidáním výjimky již musí politika existovat.

Vytvoření politiky

Vytvoření výjimky

Vytvoření výjimky pro detekovaný soubor, který je ve webové konzoli uveden v sekci Odeslané soubory:

1.Přihlaste se do webové konzole jako administrátor nebo uživatel s oprávněním pro přístup k cílovému zařízení.

2.Přejděte do sekce Odeslané soubory. V zobrazeném seznamu vyberte objekt, který chcete vyloučit z detekce, a v kontextovém menu klikněte na možnost Vytvořit výjimku.

protect_exclusion

arrow_down_business Používám ESET PROTECT

3.Jako Cíl vyberte počítač nebo skupinu, na kterou chcete výjimku aplikovat. Jako výchozí cíl je vybraná nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení. Výjimka se na cílové stanici aplikuje na všechny podporované produkty ESET.
 
select_policy
 

4.Pro uložení a aplikování výjimky klikněte na tlačítko Dokončit. Na koncové stanice se propíše nejpozději do dvou intervalů replikace (připojení agenta k serveru). Seznam vytvořených výjimek naleznete v sekci Výjimky.