ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak provést diagnostiku

Pokud ESET LiveGuard Advanced nefunguje:

Ujistěte se, že splňujete všechny požadavky

Podle níže uvedených postupů můžete ve webové konzoli najít možnou příčinu.

ESET LiveGuard Advanced licence

1.Přihlaste se do webové konzole.
 

2.Přejděte do sekce Další > Správa licence.
 

3.Ověřte, že v seznamu vidíte licenci pro ESET LiveGuard Advanced. Pokud v seznamu licence není, přidejte ji prostřednictvím účtu na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator. Pokud jste licenci přidali prostřednictvím ESET Business Account, ujistěte se, že je u licence je uvedena ikona:user Ta indikuje, že licence byla importována prostřednictvím EBA účtu.
diag1

 
Uživatelé používající podporované linuxové produkty mohou licenci a seat ID ověřit lokálně prostřednictvím terminálu.

Ověření licence v ESET Server Security pro Linux.

Ověření licence v ESET Endpoint Security pro Linux.

Aktivace produktu

1.V hlavním menu přejděte do sekce Počítače.
 

2.Vyberte zařízení a z kontextového menu možnost Zobrazit detaily.
 

3.Dále přejděte do sekce Detaily a na záložku Produkty a licence.
 

4.Ověřte, že je v seznamu uvedena ESET LiveGuard Advanced licence. Pokud v seznamu licenci neuvidíte, aktivujte produkt odpovídající licencí.diag2

Konfigurace produktu

1.Přejděte do sekce Počítače, vyberte zařízení a z kontextového menu možnost Zobrazit detaily. Dále přejděte do sekce Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci.
 
diag3
 

2.Po získání konfigurace (stránku můžete aktualizovat tlačítkem icon_reload) klikněte na Bezpečnostní produkt > Otevřít konfiguraci. V konfigurační šabloně přejděte do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana a ověřte, že je aktivní možnost ESET LiveGrid® a ESET LiveGuard Advanced. V případě serverových produktů odpovídající nastavení naleznete v sekci Počítač > Cloudová ochrana. Pokud nastavení není aktivní, vytvořte politiku pro zapnutí funkce ESET LiveGuard Advanced na cílovém počítači.
 
diag4
 

3.V případě, že se nevrátí žádná konfigurace bezpečnostního produktu, nainstalujte na cílový počítač podporovaný bezpečnostní produkt.