ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů – Apache HTTP Proxy


note

ESET Bridge je doporučované proxy řešení pro ESET produkty

Společnost ESET distribuuje ESET Bridge společně s ESET PROTECT On-Prem od verze 10.0 a jako Proxy komponenta nahrazuje dříve používaný Apache HTTP Proxy. Další informace naleznete v kapitole Srovnání ESET Bridge a Apache HTTP Proxy.

Pokud pro cachování komunikace používáte Apache HTTP Proxy a ESET LiveGuard Advanced nefunguje, aktivování diagnostického protokolování na Apache HTTP Proxy vám může pomoci při řešení tohoto problému. Protokoly si rovněž mohou vyžádat specialisté technické podpory ESET.

Mějte na paměti, že diagnostické protokolování je proces náročný na výkon. Po jeho aktivování můžete zaznamenat nižší výkon. Proto protokolování aktivujte na nezbytně nutnou dobu.

Aktivace diagnostického protokolování na Apache HTTP Proxy

1.Zastavte službu Apache HTTP Proxy příkazem: sc stop ApacheHttpProxy

2.Zazálohujte si konfigurační soubor httpd.conf. Většinou je umístěn v adresáři C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf

3.Podle níže uvedených kroků upravte konfigurační soubor:

a)Odkomentujte (smazáním # ze začátku řádku):
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.dll

b)Na začátek sekce <IfModule log_config_module> přidejte níže uvedený řádek:

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{cache-status}e\"" combined-cache

c)Zakomentujte řádek (přidáním # na začátek řádku):
CustomLog "logs/access.log" common

d)Změňte parametr CacheLockMaxAge 10 na hodnotu CacheLockMaxAge 15.

e)Změňte parametr ProxyTimeOut 900 na hodnotu ProxyTimeOut 1200.

f)V sekci <VirtualHost *:3128>, přidejte pod ServerName r.edtd.eset.com níže uvedené řádky:
<If "%{REQUEST_METHOD} == 'CONNECT'">
Require all denied
</If> 

g)Změňte řádek:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 keepalive=On ttl=100 max=10 smax=10
na:
ProxyPass / https://r.edtd.eset.com/ timeout=300 enablereuse=On keepalive=On ttl=100 max=100 smax=10

h)Na konec souboru přidejte níže uvedené řádky:

ErrorLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" -n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log" 1M'

CustomLog '|"C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/bin/rotatelogs.exe" -n 10 "C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log" 100M' combined-cache

4.Uložte si soubor httpd.conf a spusťte službu Apache HTTP Proxy:
sc start ApacheHttpProxy

Další kroky

Protokolování ponechte aktivní po nezbytně nutnou dobu. Po deaktivování si zkopírujte protokoly. Protokoly naleznete v:

C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/error.log

C:/Program Files/Apache HTTP Proxy/logs/access.log

Pro deaktivování diagnostického protokolování:

1.Zastavte službu (Apache HTTP Proxy.

2.Obnovte konfigurační soubor ze zálohy.

3.Spusťte službu Apache HTTP Proxy.