ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana počítače

Kliknutím na položku Ochrana počítače v hlavním okně programu > Nastavení zobrazíte přehled všech modulů ochrany:

Rezidentní ochrana souborového systému – všechny soubory jsou kontrolovány v momentu, kdy je vytvoříte, otevřete nebo spustíte.

Správa zařízení – pomocí této součásti můžete uživatelům nastavovat, kontrolovat nebo blokovat přístupy k výměnným médiím (CD/DVD/USB aj.).

Host Intrusion Prevention System (HIPS) – systém HIPS monitoruje události uvnitř operačního systému a reaguje na ně na základě přizpůsobené sady pravidel.

Herní režim – po aktivaci Herního režimu vás ESET nebude obtěžovat bublinovými upozorněními a sníží zátěž na CPU. Obdržíte varovnou zprávu o potenciální bezpečnostní hrozbě a hlavní okno se zbarví dooranžova.

Ochrana webkamery – kontroluje procesy a aplikace, které mají přístup k webkameře.

Chcete-li pozastavit nebo vypnout některé moduly ochrany, klikněte na ikonu MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutí modulů ochrany snižuje úroveň zabezpečení počítače.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola GEAR na řádku s modulem ochrany přejdete do jeho rozšířených nastavení.

Pro nastavení Rezidentní ochrany souborového systému klikněte na GEAR a vyberte si z následujících možností:

Nastavit… – po kliknutí se zobrazí rozšířená nastavení Rezidentní ochrany souborového systému.

Upravit výjimky – kliknutím si zobrazíte dialogovém okno pro nastavení detekčních výjimek, pomocí kterého můžete vyloučit soubory a složky z kontroly.

Pro nastavení Ochrany webkamery klikněte na GEAR a vyberte si z následujících možností:

Nastavit… – otevře rozšířená nastavení Ochrany webkamery.

Blokovat do restartu veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do restartu nebo nového zapnutí zařízení,

Blokovat trvale veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do odblokování, které provedete ručně,

Odblokovat přístup – touto možností odblokujete přístup ke kameře. Tato možnost se zobrazí jen v případě, kdy je přístup blokován.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu – pomocí této možnosti vypnete všechny moduly antivirové a antispywarové ochrany. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat z rozbalovacího menu časový interval, po který bude rezidentní ochrana vypnuta. Klikněte na Použít pro potvrzení.