ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Herní režim

Herní režim je funkce navržená pro uživatele, kteří vyžadují nepřetržité používání softwaru, nechtějí být rušeni okny s oznámeními nebo upozorněními a chtějí minimalizovat používání CPU. Herní režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Herní režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Ochrana počítače pomocí přepínače MODULE_INACTIVE, resp. MODULE_ENABLED na řádku Herní režim. Zapnutý herní režim představuje potenciální bezpečnostní riziko, proto se ikona stav ochrany na hlavní liště změní na oranžovou barvu a zobrazí se související upozornění. V hlavním okně programu se zobrazí oranžové upozornění, že Herní režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout herní režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se herní režim při takovém zobrazení automaticky zapne a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování herního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace a najdete si v Rozšířených nastaveních (dostupném po stisknutí klávesy v hlavním okně programu) v sekci Nástroje > Herní režim.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat Herní režim a následně definovat čas, po jehož uplynutí se Herní režim automaticky vypne.


note

Pokud je firewall v Interaktivním režimu a zapnete Herní režim, mohou se vyskytnout problémy s připojením k internetu. Toto může představovat problém, například pokud spouštíte hru, která se k němu připojuje. Je to způsobeno tím, že za normálních okolností by si firewall vyžádal potvrzení připojení (pokud nejsou definována žádná pravidla nebo výjimky pro spojení), ale v Herním režimu jsou všechna vyskakovací okna vypnuta. Řešením je definovat pravidla nebo výjimky pro každou aplikaci, která by mohla mít konflikt s tímto chováním nebo použít jiný Režim filtrování firewallu. Mějte také na paměti, že pokud při zapnutém Herním režimu pracujete s aplikací nebo stránkou, která představuje potenciální riziko, pak bude tato stránka zablokována, ale nezobrazí se žádné vysvětlení nebo varování, protože jsou vypnuté všechny akce vyžadující zásah uživatele.