ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výjimky

Vytvořením výjimky zabráníte tomu, aby detekční jádro kontrolovalo vámi požadovaný objekt. Pro zajištění kontroly všech objektů na výskyt hrozeb doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Příkladem, kdy je nutné vyloučit objekt z kontroly (například velké databázové soubory), je situace, kdy v průběhu kontroly dochází ke zpomalení počítače nebo konfliktu s právě používanou aplikací.

Prostřednictvím výkonnostních výjimek můžete vyloučit soubory nebo složky z kontroly. Výkonnostní výjimky je vhodné využít v případě, kdy chcete z kontroly vyloučit aplikace na úrovni konkrétních souborů z důvodu, že jejich kontrola způsobuje nezvyklé chování systému, případně snižuje výkon.

Prostřednictvím detekčních výjimek můžete vyloučit objekty na základě názvu detekce, cesty nebo kontrolního součtu. Detekční výjimky se nechovají stejně jako Výkonnostní výjimky, které slouží k vyloučení souborů nebo složek z kontroly. Objekt se vyloučí v případě, že je zachycen detekčním jádrem a vyhovuje některému z pravidel uvedených na seznamu detekčních výjimek.

Nezaměňujte mezi sebou jednotlivé typy výjimek:

Vyloučené procesy – z kontroly budou vyloučeny všechny souborové operace přiřazené vyloučeným aplikačním procesům (to může být užitečné pro zvýšení rychlosti zálohování a dostupnosti služeb),

Vyloučené přípony souborů,

HIPS výjimky,

Filtr výjimek pro cloudovou ochranu.