ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

HIPS – Host Intrusion Prevention System


warning

Pokud nejste zkušený uživatel, nedoporučujeme měnit nastavení systému HIPS. Chybnou úpravou nastavení HIPS se může systém stát nestabilní.

HIPS (Host-based Intrusion Prevention System) chrání operační systém před škodlivými kódy a eliminuje aktivity ohrožující bezpečnost počítače. HIPS používá pokročilou analýzu chování kódu, která spolu s detekčními schopnostmi síťového filtru zajišťuje efektivní kontrolu běžících procesů, souborů a záznamů v registru Windows. HIPS je nezávislý na rezidentní ochraně a firewallu a monitoruje pouze běžící procesy v operačním systému.

Systém HIPS můžete nastavit v Rozšířených nastaveních > Detekční jádro > HIPS > Host Intrusion Prevention System (HIPS). Stav modulu HIPS je zobrazen v hlavním okně programu ESET Internet Security > Nastavení > Ochrana počítače.

CONFIG_HIPS

Host Intrusion Prevention System (HIPS)

Zapnout HIPS – HIPS je v ESET Internet Security standardně zapnutý. Jeho vypnutím zakážete běh dalších součástí HIPS jako je například Exploit Blocker.

Zapnout ochranu součástí produktu ESET (Self-Defense) – ESET Internet Security obsahuje vestavěnou technologii Self-Defense, která brání škodlivé aplikaci v narušení nebo zablokování antivirové ochrany. Self-Defense chrání soubory a klíče v registru, které jsou kritické pro správnou funkci produktu ESET a neumožňuje potenciálnímu škodlivému software přístup k těmto záznamům a procesům a jejich úpravu.

Spustit službu produktu ESET jako protected service – pomocí této možnosti zapnete ochranu služby ESET (ekrn.exe). Pokud je možnost zapnutá, služba je spuštěná jako chráněný proces ve Windows a slouží tak pro boj se škodlivým kódem.

Zapnout pokročilou kontrolu paměti (Advanced Memory Scanner) – tato funkce v kombinaci s blokováním zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) poskytuje účinnou ochranu proti škodlivému kódu, který využívá obfuskaci a šifrování pro zabránění detekce. Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.

Blokovat zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) – tato funkce poskytuje další bezpečnostní vrstvu a chrání známé aplikace se zranitelnými bezpečnostními dírami (například webové prohlížeče, e-mailové klienty, PDF čtečky a komponenty Microsoft Office). Tato funkce je standardně zapnuta. Více informací o této vrstvě ochrany naleznete ve slovníku pojmů.

Hloubková analýza chování

Hloubková analýza chování je další vrstvou ochrany funkce HIPS. Toto rozšíření analyzuje chování běžících programů a varuje vás, jestliže jejich chování bude pro váš počítač škodlivé.

HIPS výjimky Hloubkové analýzy chování umožňují vyloučit procesy z kontroly. Pro zajištění všech kontrol na možné hrozby doporučujeme vytvářet vyloučení pouze v případě, že je absolutně nezbytné.

Ochrana proti ransomware

Zapnout ochranu proti ransomware – tato součást představuje další vrstvu funkce HIPS. Pro správnou funkci ochrany proti ransomware je třeba mít zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid®. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.

Zapnout Intel® Threat Detection Technology – technologie pomáhá odhalovat útoky ransomwaru využitím unikátní telemetrie z procesoru Intel. Zvyšuje účinnost detekce, snižuje počet falešných poplachů a rozšiřuje možnosti zachycení pokročilých technik na obcházení detekce v paměti zařízení. Viz podporované procesory.

Nastavení HIPS

HIPS může běžet v jednom z následujících režimů:

Režim filtrování

Popis

Automatický režim

Operace budou povoleny s výjimkou blokovaných na základě předdefinovaných pravidel, které váš systém chrání.

Smart režim

Uživatel bude upozorněn pouze na velmi podezřelé události.

Interaktivní režim

Uživatel bude na povolení operace dotázán.

Administrátorský režim

Blokuje každé spojení, pro které neexistuje povolující pravidlo.

Učící režim

Operace jsou povoleny a po každé operaci je vytvořeno pravidlo. Pravidla vytvořená v tomto režimu jsou viditelná v editoru Pravidel HIPS, ale jejich priorita je nižší než priorita pravidel vytvořených ručně nebo pravidel vytvářených v automatickém režimu. Vyberete-li v rozbalovací nabídce Režim filtrování možnost Učící režim, zpřístupní se nastavení Učící režim bude ukončen. Vyberte časové období (max. 14 dní), pro které bude učící režim aktivní. Po uplynutí zadaného období budete vyzváni k úpravě pravidel vytvořených pomocí HIPS v učícím režimu. Můžete také zvolit jiný režim filtrování nebo odložit rozhodnutí a pokračovat v používání režimu učení.

Po ukončení učícího režimu nastavit režim – pomocí této možnosti vyberte režim filtrování, který se automaticky nastaví po ukončení běhu učícího režimu. Pokud vyberete možnost Dotázat se uživatele, pro změnu režimu filtrování modulu HIPS bude vyžadováno oprávnění administrátora.

Systém HIPS monitoruje události uvnitř operačního systému a reaguje na ně podle pravidel, která jsou strukturou podobná pravidlům firewallu. Kliknutím na Změnit vedle položky Pravidla otevřete editor Pravidla HIPS. Zde můžete pravidla prohlížet, vytvářet nová, upravovat nebo odstranit stávající. Více detailů o vytváření pravidel a operacích HIPS naleznete v kapitole Úprava pravidla HIPS.