ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Ağ bağlantıları listesi

Ağ bağdaştırıcısı ayrıntılarıyla birlikte ayrıntılarını göstermek için Ağ bağlantıları listesindeki bir bağlantıyı çift tıklayın. Ağ bağlantısı ve bağdaştırıcı ayrıntıları, Ağ erişimi koruması'nda yapılandırmaya çalıştığınız ağı tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Ağ bağlantıları listesi:

Ağ bağlantısının durumu

İlk ağ tespitinin tarihi ve saati

Ağın en son etkin olduğu zaman

Bu ağa bağlı olarak harcanan toplam süre

Ağ bağlantısı profili

Windows'da tanımlanan ağ bağlantısı profili

Ağ koruması yapılandırması (ağın güvenilir olup olmadığı)

Ağ bağdaştırıcısı ayrıntıları:

Bağlantı türü (kablolu, sanal, vb.)

Ağ bağdaştırıcısı adı

Bağdaştırıcı açıklaması

MAC adresine sahip IP adresi

Alt ağı olan ağın IPv4 ve IPv6 adresi

DNS soneki

DNS sunucusu IP'si

DHCP sunucusu IP'si

Varsayılan ağ geçidi IP'si ve MAC adresi

Bağdaştırıcı MAC adresi