Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera funkcje zapewniające dodatkowe zabezpieczenia i upraszczające administrowanie programem ESET Internet Security. Dostępne są następujące narzędzia:

ICON_LOG_FILES Pliki dziennika

ICON_RUNNING_PROCESSES Uruchomione procesy (jeśli usługa ESET LiveGrid® jest włączona w programie ESET Internet Security)

ICON_PROTECTION_STATISTICS Raport zabezpieczeń

ICON_NETWORK_CONNECTIONS Połączenia sieciowe (jeśli zapora jest włączona w programie ESET Internet Security)

ICON_SYSINSPECTOR ESET SysInspector

ICON_SCHEDULER Harmonogram

ICON_SPECIAL_CLEANER Leczenie systemu

ICON_HOME_NETWORK Inspekcja sieci

ICON_SUBMIT_SAMPLE Prześlij próbkę do analizy (może być niedostępna w zależności od konfiguracji ESET LiveGrid®).

ICON_QUARANTINE Kwarantanna

PAGE_TOOLS