Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona komputera

Kliknij Ochrona komputera w oknie głównym programu > Ustawienia, aby zobaczyć przegląd wszystkich modułów ochrony:

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym — wszystkie pliki w momencie otwarcia, utworzenia lub uruchomienia na komputerze są skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu.

Kontrola dostępu do urządzeń — przy użyciu tego modułu można skanować, blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać poziom dostępu do danego urządzenia i pracy z nim (CD/DVD/USB...).

System HIPS — system HIPS monitoruje zdarzenia występujące wewnątrz systemu operacyjnego i reaguje na nie zgodnie z odpowiednio dostosowanym zestawem reguł.

Tryb gier — umożliwia włączanie i wyłączanie trybu gier. Po włączeniu trybu gier zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa), a główne okno programu zmieni kolor na pomarańczowy.

Ochrona kamery internetowej — umożliwia kontrolowanie procesów i aplikacji uzyskujących dostęp do kamery internetowej podłączonej do komputera.

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

Kliknij ikonę koła zębatego GEAR obok modułu ochrony, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień tego modułu.

W przypadku ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz jedną z następujących opcji:

Konfiguruj — otwiera Ustawienia zaawansowane Ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym.

Edytuj wykluczenia — otwiera okno Ustawienia wykluczeń, aby wykluczyć pliki i foldery ze skanowania.

W przypadku ochrony kamery internetowej kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz jedną z następujących opcji:

Konfiguruj — otwiera Ustawienia zaawansowane ochrony kamery internetowej.

Zablokuj dostęp do ponownego uruchomienia — blokuje dostęp do kamery internetowej do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Zablokuj dostęp na stałe — blokuje dostęp do kamery internetowej, dopóki to ustawienie nie zostanie wyłączone.

Wyłącz całkowite blokowanie dostępu — wyłącza możliwość blokowania dostępu do kamery internetowej. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dostęp do kamery internetowej jest zablokowany.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Wstrzymaj ochronę antywirusową i antyspyware — umożliwia wyłączenie wszystkich modułów ochrony antywirusowej i antyspyware. Po wyłączeniu ochrony zostaje wyświetlone okno, w którym można określić, jak długo ochrona ma być wyłączona, używając menu rozwijanego Przedział czasowy. Opcja ta powinna być używana wyłącznie przez doświadczonych użytkowników lub po uzyskaniu instrukcji od zespołu pomocy technicznej ESET.