Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona kamery internetowej

Ochrona kamery internetowej informuje o procesach i aplikacjach uzyskujących dostęp do kamery internetowej komputera. Próba uzyskania dostępu do kamery podjęta przez aplikację spowoduje wyświetlenie okna z powiadomieniem. Można zezwolić na dostęp lub go zablokować. Kolor okna alertu zależy od reputacji aplikacji.

Opcje konfiguracji ochrony kamery internetowej można modyfikować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Kontrola dostępu do urządzeń > Ochrona kamery internetowej.

Aby aktywować funkcję Ochrona kamery internetowej w programie ESET Internet Security, przesuń przełączać obok pozycji Włącz ochronę kamery internetowej.

Po włączeniu ochrony kamery internetowej reguły stają się aktywne, co pozwoli na otwarcie okna Edytora reguł.

Aby wyłączyć alerty dla aplikacji z obecną regułą, które zostały zmodyfikowane, ale nadal mają prawidłowy podpis cyfrowy (na przykład aktualizację aplikacji), przesuń suwak obok pozycji Wyłącz alerty dostępu do kamery internetowej dla zmodyfikowanych aplikacji.