Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tryb gier

Tryb gier to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie powiadomienia/alerty i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora (CPU). Tryb gier może być również wykorzystywany podczas prezentacji, które nie mogą być przerywane działaniem programu antywirusowego. Po włączeniu tej funkcji wszystkie wyskakujące okienka zostaną wyłączone i zostanie całkowicie zatrzymane działanie harmonogramu. Ochrona systemu pozostanie aktywna w tle, ale nie będzie wymagać interwencji użytkownika.

Możesz włączyć lub wyłączyć tryb gier w głównym oknie programu, wybierając Ustawienia > Ochrona komputera, a następnie klikającMODULE_INACTIVE lub MODULE_ENABLED obok pozycji Tryb gier. Włączenie trybu gier stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego ikona stanu ochrony na pasku zadań zmieni kolor na pomarańczowy, sygnalizując ostrzeżenie. W głównym oknie programu również widoczne będzie ostrzeżenie w postaci komunikatu Tryb gier jest aktywny wyświetlanego na pomarańczowo.

Włączenie opcji Włącz tryb gier automatycznie przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Tryb gier umożliwia włączanie trybu gier przy każdym uruchomieniu aplikacji pełnoekranowej i wyłączanie tego trybu po zakończeniu działania takiej aplikacji.

Włączenie opcji Automatycznie wyłącz tryb gier po umożliwia zdefiniowanie czasu, po którym tryb gier jest automatycznie wyłączany.


note

Jeśli zapora działa w trybie interaktywnym i jest włączony tryb gier, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia internetowego. Może się to okazać kłopotliwe w przypadku uruchomienia gry, która komunikuje się z Internetem. W zwykłych warunkach pojawiłby się monit o potwierdzenie tego działania (jeśli nie zdefiniowano żadnych reguł komunikacji ani wyjątków), ale w trybie gier interakcja z użytkownikiem jest wyłączona. Aby zezwolić na komunikację, należy zdefiniować regułę komunikacji dla każdej aplikacji, w przypadku której może wystąpić ten problem, lub użyć innego trybu filtrowania w zaporze. Należy pamiętać, że jeśli przy włączonym trybie gier zostanie otwarta strona internetowa lub aplikacja mogąca stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, jej ewentualnemu zablokowaniu nie będzie towarzyszyć żaden komunikat ani ostrzeżenie, ponieważ interakcja ze strony użytkownika jest wyłączona.