Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia

Grupy dostępnych funkcji ochrony można znaleźć w głównym oknie programu > Ustawienia.

PAGE_SETUP

Menu Ustawienia zawiera następujące sekcje:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Ochrona komputera

ICON_INTERNET_PROTECTION Ochrona internetowa

ICON_NETWORK_PROTECTION Ochrona sieci

ICON_SECURITY_TOOLS Narzędzia zabezpieczające

Na dole okna ustawień znajduje się kilka dodatkowych opcji. Kliknij Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować bardziej szczegółowe parametry dla każdego modułu. Opcja Importuj/Eksportuj ustawienia umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.