Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona internetowa

Zapewnianie połączenia z Internetem jest standardową funkcją komputera osobistego. Niestety komunikacja internetowa stała się głównym sposobem przenoszenia szkodliwego kodu. Otwórz główne okno programu > Ustawienia > Ochrona internetowa, aby skonfigurować funkcje ESET Internet Security, które zwiększają ochronę internetową.

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknij ikonę koła zębatego GEAR obok modułu ochrony, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień tego modułu.

Moduł Kontrola rodzicielska chroni dzieci, blokując nieodpowiednie lub szkodliwe treści w Internecie.

Ochrona dostępu do stron internetowych skanuje komunikację HTTP/HTTPS w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania i phishingu. Ochrona dostępu do stron internetowych powinna być wyłączona tylko na potrzeby rozwiązywania problemów.

Ochrona przed atakami typu „phishing” pozwala na blokowanie stron internetowych znanych z dystrybuowania ataków typu „phishing”. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie opcji ochrony przed atakami typu „phishing” włączonej.

Zgłoś witrynę wyłudzającą informacje — zgłoś wyłudzającą informacje / szkodliwą witrynę do firmy ESET w celu analizy.


note

Przed przesłaniem strony do firmy ESET należy się upewnić, że spełnia ona co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Strona nie jest w ogóle wykrywana.

Strona jest błędnie wykrywana jako zagrożenie. W takim przypadku można zgłosić nieprawidłowo blokowaną stronę.

Funkcja Ochrona programów poczty e-mail umożliwia kontrolowanie wiadomości e-mail odbieranych przy użyciu protokołów POP3(S) oraz IMAP(S). Dzięki zastosowaniu wtyczki do programu poczty e-mail, program ESET Internet Security umożliwia kontrolowanie całości komunikacji obsługiwanej przez program poczty e-mail.

Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail filtruje niechciane wiadomości e-mail.

W przypadku ochrony przed spamem klienta poczty e-mail kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz jedną z następujących opcji:

Konfiguruj — powoduje otwarcie ustawień zaawansowanych programów poczty e-mail przed spamem.

Lista adresów użytkownika (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do bieżącego użytkownika.

Globalna lista adresów (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników.