Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Listy adresów

W celu zapewnienia ochrony przed niechcianymi wiadomościami e-mail, ESET Internet Security umożliwia klasyfikowanie adresów e-mail na listach adresów.

Aby edytować listy adresów, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona programów poczty e-mail > Zarządzanie listami adresów i kliknij Edytuj obok pozycji Lista adresów użytkownika lub Globalna lista adresów.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Kolumny

Adres e-mail — adres, do którego będzie miała zastosowanie reguła. Symbole wieloznaczności nie są obsługiwane.

Nazwa — nazwa reguły niestandardowej.

Zezwalaj/Blokuj/Wyjątek — przyciski opcji służące do określania, którą czynność należy wykonać dla danego adresu e-mail (kliknij przycisk opcji w preferowanej kolumnie, aby szybko zmienić czynność):

Zezwalaj — adresy, które są uważane za bezpieczne i od których chcesz otrzymywać wiadomości.

Blokuj — adresy, które są uważane za niebezpieczne/spam i od których nie chcesz otrzymywać wiadomości.

Wyjątek — adresy, które są zawsze sprawdzane pod kątem spamu i które mogą być sfałszowane metodą spoofingu i wykorzystane do wysyłania spamu.

Uwaga — informacje o sposobie utworzenia reguły oraz wskazanie, czy dotyczy całej domeny / domen niższego poziomu.

Zarządzanie adresami

Dodaj — kliknij, aby dodać regułę dla nowego adresu.

Edytuj — wybierz i kliknij, aby edytować istniejącą regułę.

Usuń — zaznacz i kliknij, aby usunąć regułę z listy adresów.