Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Włączanie kontroli rodzicielskiej na koncie

Aby aktywować kontrolę rodzicielską na określonym koncie użytkownika, należy wykonać poniższe kroki:

1.Domyślnie kontrola rodzicielska jest wyłączona w programie ESET Internet Security. Można ją włączyć na dwa sposoby:

Kliknij przełącznik MODULE_INACTIVE po wybraniu kolejno opcji Ustawienia > Ochrona internetowa > Kontrola rodzicielska w głównym oknie programu i zmień stan opcji Kontrola rodzicielska na Włączona.

Otwórz kolejno: Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych > Kontrola rodzicielska > a następnie włącz przełącznik obok opcji Włącz kontrolę rodzicielską.

2.W głównym oknie programu kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ochrona internetowa > Kontrola rodzicielska. Chociaż obok opcji Kontrola rodzicielska widnieje stan Włączona, należy skonfigurować kontrolę rodzicielską na danym koncie, klikając symbol strzałki, a w następnym oknie klikając pozycję Chroń konto dziecka lub Konto rodzica. W następnym oknie należy wprowadzić datę urodzenia, aby określić poziom dostępu i zalecane strony internetowe odpowiednie do wieku. Kontrola rodzicielska zostanie włączona na określonym koncie użytkownika. Aby dostosować kategorie, które mają być dozwolone lub zablokowane na karcie Kategorie, kliknij pozycję Blokowana zawartość i ustawienia pod nazwą konta. Aby zezwalać na niestandardowe witryny niepasujące do kategorii lub je blokować, kliknij kartę Wyjątki.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL