Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyjątki dla witryny internetowej

W celu dodania wyjątku dla witryny internetowej należy kliknąć kolejno pozycje Ustawienia > Ochrona internetowa > Kontrola rodzicielska, a następnie kliknąć opcję Dodaj wyjątek dla witryny internetowej.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Wprowadź adres URL w polu Adres URL witryny, wybierz MAIN_SETTING_ICON_ALLOW(dozwolona) lub MAIN_SETTING_ICON_DENY (zablokowana) dla każdego z kont użytkownika, a następnie kliknij OK w celu dodania go do listy.

PANEL_PARENTAL_WEBPAGES

Aby usunąć adres URL z listy, należy kliknąć kolejno pozycje Ustawienia > Ochorona internetowa > Kontrola rodzicielska, a następnie Blokowana zawartość i ustawienia w odniesieniu do odpowiedniego konta użytkownika, kliknąć kartę Wyjątek, wybrać wyjątek i kliknąć opcję Usuń.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

Na liście adresów URL nie można używać symboli specjalnych: * (gwiazdki) i ? (znaku zapytania). Na przykład adresy stron internetowych z wieloma domenami najwyższego poziomu należy wprowadzić ręcznie (examplepage.com, examplepage.sk itd.). W przypadku dodania domeny do listy cała zawartość umieszczona w tej domenie i wszystkich domenach podrzędnych (np. sub.examplepage.com) będzie zablokowana lub dozwolona zgodnie z wybraną przez użytkownika czynnością na podstawie adresu URL.


note

Blokowanie i zezwalanie dotyczące konkretnych stron internetowych zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę niż blokowanie i zezwalanie na poziomie kategorii stron. Podczas zmieniania tych ustawień oraz dodawania kategorii i stron do listy należy postępować uważnie.