Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skopiuj wyjątki z ustawień użytkownika

W menu rozwijanym należy wybrać użytkownika, od którego ma zostać skopiowany wyjątek.