Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kategorie

Zaznacz pole wyboru w kolumnie Włączone obok kategorii, aby na nią zezwolić. Jeśli pole wyboru pozostanie puste, kategoria nie będzie dozwolona dla tego konta.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES

Poniżej podano niektóre przykłady kategorii (grup), których użytkownicy mogą nie znać:

Inne — zazwyczaj prywatne (lokalne) adresy IP, na przykład w sieci intranet, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 itp. Po wystąpieniu kodu błędu 403 lub 404 witryna zostaje również zaliczona do tej kategorii.

Nierozpoznane — ta kategoria obejmuje strony internetowe, które nie zostały rozpoznane z powodu błędu podczas nawiązywania połączenia z aparatem bazy danych kontroli rodzicielskiej.

Niezaliczone do żadnej kategorii — nieznane strony internetowe, które nie znalazły się jeszcze w bazie danych kontroli rodzicielskiej.

Dynamiczne — strony internetowe, które przekierowują do innych stron w innych witrynach.