Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zezwalanie na komunikację określonej aplikacji

Jeśli w trybie interaktywnym zostanie wykryte nowe połączenie, dla którego nie ma reguły, zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na połączenie lub jego odmowę. Jeśli ta sama czynność ma być wykonywana przez program ESET Internet Security przy każdej próbie nawiązania połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz regułę i zapamiętaj na stałe.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

W konfiguracji Zapory sieciowej można utworzyć nowe reguły zapory dla aplikacji, zanim zostaną one wykryte przez program ESET Internet Security. Otwórz główne okno programu > Konfiguracja > Ochrona sieci > Kliknij GEAR obok Zapora sieciowa > Konfiguruj > Zaawansowane > Reguły > Edytuj.

Kliknij opcję Dodaj, a następnie na karcie Ogólne wprowadź nazwę, kierunek i protokół komunikacyjny reguły. To okno umożliwia zdefiniowanie działania podejmowanego przy stosowaniu reguły.

Na karcie Lokalne należy podać ścieżkę do pliku wykonywalnego aplikacji i lokalny port komunikacyjny. Jeśli trzeba wprowadzić adres i port zdalny, należy przejść do karty Zdalny. Nowo utworzona reguła zostanie zastosowana, gdy tylko aplikacja spróbuje ponownie nawiązać komunikację.