Uuenduse häälestus

Uuenduse häälestuse suvandid on saadaval puus Täpsem häälestus (klahv F5), kui valite suvandid Uuenda > Üldine. See jaotis määrab uuendusallika teabe, nt uuendusserverid ja autentimisandmed nende serverite jaoks.

icon_section Põhiline

Parajasti kasutatav uuendusprofiil (kui jaotises Täpsem häälestus > Tulemüür > Teadaolevad võrgud pole konkreetset määratud) kuvatakse rippmenüüs Vali uuendamise vaikeprofiil.

Uue profiili loomise juhised leiate jaotisest Uuendusprofiilid.

Automaatne profiili vahetamine – võimaldab konkreetse võrgu puhul profiili muuta.

Kui teil on tuvastamismootori või moodulite uuenduste allalaadimisel raskusi, klõpsake ajutiste uuendusfailide / vahemälu tühjendamiseks käsku Tühjenda.

Mooduli tagasipööramine

Kui kahtlustate, et tuvastamismootori uus uuendus ja/või programmi moodulid on ebastabiilsed või rikutud, saate eelmise verisooni taastada ja soovitud ajaks uuendused keelata.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Et uuendused korralikult alla laaditaks, on oluline kõik parameetrid õigesti sisestada. Kui kasutate tulemüüri, veenduge, et ESET-i programmil oleks Interneti-side lubatud (nt HTTP-side).

icon_section Profiilid

Uuendusprofiile saab luua erinevateks uuenduskonfiguratsioonideks ja -toiminguteks. Uuendusprofiilide loomine on eriti kasulik mobiilsetele kasutajatele, kes vajavad alternatiivset profiili Interneti-ühenduse atribuutidele, mis pidevalt muutuvad.

Rippmenüü Valige profiil, mida redigeerida kuvab praegu valitud profiili, milleks on vaikimisi määratud Minu profiil. Uue profiili loomiseks klõpsake loendi Profiilide loend kõrval asuvat suvandit Muuda, sisestage oma Profiili nimi ja klõpsake seejärel suvandit Lisa.

icon_section Uuendused

Vaikimisi on menüü Värskenduse tüüp sätteks määratud Korrapärane uuendamine, et tagada uuendusfailide automaatne allalaadimine ESETi serverist ja et võrku võimalikult vähe koormata. Väljalaske-eelsed uuendused (suvand Väljalaske-eelsed uuendused) on põhjaliku sisekontrolli läbinud uuendused, mis tehakse peagi avalikult kättesaadavaks. Väljalaske-eelsete uuenduste lubamise eelis on see, et saate juurdepääsu värskeimatele tuvastusmeetoditele ja parandustele. Samas ei pruugi väljalaske-eelsed uuendused alati piisavalt stabiilsed olla ning neid ei tohiks kasutada tootmisserverites ja tööjaamades, kus on nõutav maksimaalne kättesaadavus ja stabiilsus.

Enne uuenduste allalaadimist küsi kinnitust – programm kuvab teatise, milles saate valida uuendusfaili allalaadimise kinnitamise või tagasilükkamise.

Küsi, kui uuendusfaili maht ületab (kB) – kui uuendusfaili maht on määratud väärtusest suurem, kuvab programm kinnitusdialoogi. Kui uuendusfaili mahu väärtuseks on määratud 0 kB, kuvab programm alati kinnitusdialoogi.

Keela teatis õnnestunud uuenduse kohta– lülitab välja süsteemisalve teavituse ekraani parempoolses alumises nurgas. Selle suvandi valimine on kasulik, kui käitatakse mõnda rakendust või mängu täisekraanil. Pidage meeles, et mänguri režiimis lülitatakse kõik teavitused välja.

Mooduli uuendused

Luba tuvastussignatuuride sagedasemad uuendused – tuvastussignatuure uuendatakse lühema ajavahemiku järel. Selle sätte keelamine võib tuvastusmäära negatiivselt mõjutada.

Tooteuuendused

Rakenduse funktsiooniuuendused – installige automaatselt programmi ESET Internet Security uued funktsioonid.

icon_section Ühendamise suvandid

Uuenduste allalaadimiseks puhverserveri kasutamiseks vaadake jaotist Ühendamise suvandid.