Uuenduse tagasipööramine

Kui kahtlustate, et uus tuvastusmootori uuendus ja/või programmi moodulid on ebastabiilsed või rikutud, saate eelmise verisooni taastada ja soovitud ajaks uuendused keelata. Teise võimalusena saate lubada eelnevalt keelatud uuendused, kui olete need varem ajatult edasi lükanud.

ESET Internet Security salvestab tuvastusmootori ja programmi moodulite hetktõmmised tagasipööramise funktsiooniga kasutamiseks. Viiruse andmebaasi hetktõmmiste loomiseks hoidke suvandMoodulite hetktõmmise loomine lubatus olekus. Kui suvand Moodulite hetktõmmiste loomine on lubatud, luuakse esimene hetktõmmis esimese uuenduse ajal. Asendatakse vanim hetktõmmis iga 48 tunni järel uue hetktõmmisega. Väli Kohalikult salvestatud hetktõmmiste arv määratleb salvestatud tuvastusmootori hetktõmmiste arvu.


note

Kui saavutatakse maksimaalne hetktõmmiste hulk (näiteks kolm), asendatakse vanim hetktõmmis iga 48 tunni järel uue hetktõmmisega. ESET Internet Security pöörab tuvastusmootori ja programmimooduli uuendatud versioonid tagasi vanimale hetktõmmisele.

Kui klõpsate suvandit Tagasipööramine (Täpsem häälestus (F5) > Uuendamine > Põhiline), tuleb rippmenüüs Kestus valida ajavahemik, mille jooksul on tuvastusmootori ja programmiosade uuendused peatatud.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Valige Peatuse tühistamiseni korrapäraste uuenduste ajatult edasi lükkamiseks, kuni taastate uuenduste funktsionaalsuse käsitsi. Kuna see on potentsiaalne turvarisk, ei soovita me seda suvandit valida.

Tagasipööramise läbiviimisel muutub nupp Tagasipööramine nupuks Luba uuendused. Rippmenüüs Peata uuendamine määratud ajaintervalli jooksul uuendusi ei lubata. Tuvastusmootori versioon pööratakse tagasi vanimaks verisooniks, mida arvuti failisüsteemis tõmmisena talletatakse.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Oletame, et 22700 on uusim tuvastusmootori versiooninumber ning 22698 ja 22696 salvestatakse tuvastusmootori hetktõmmistena. Pange tähele, et 22697 pole saadaval. Selles näites lülitati arvuti välja 22697 värskenduse ajal ja uuem värskendus tehti kättesaadavaks enne 22697 allalaadimist. Kui väli Lokaalselt salvestatud hetktõmmiste arv on kaks ja klõpsate nuppu Pööra tagasi, taastatakse tuvastusmootor (sh programmimoodulite) versioon 22696. See protsess võib võtta aega. Veenduge, et tuvastusmootori versioon on värskenduse ekraanil kitsendatud.