Ühendamise suvandid

Mõne kindla uuendusprofiili puhverserveri häälestussuvandite avamiseks klõpsake puus Täpsem häälestus (F5) valikut Uuenda ja seejärel valige Profiilid > Uuendused > Ühendamise suvandid. Klõpsake rippmenüüd Puhverserveri režiim ja valige üks järgmisest kolmest suvandist.

Ära kasuta puhverserverit

Ühendus puhverserveri kaudu

Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid

Suvandi Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid valimisel kasutatakse puhverserveri konfiguratsioonisuvandeid, mis on juba määratud täpsema häälestuse puu harus Tööriistad > Puhverserver.

Suvandi Ära kasuta puhverserverit valimine määrab, et programmi ESET Internet Security uuendamiseks ei kasutata ühtegi puhverserverit.

Suvand Ühendus puhverserveri kaudu tuleks valida järgmisel juhul.

Kui programmi ESET Internet Security uuendamiseks kasutatakse menüüs Tööriistad > Puhverserver määratust erinevat puhverserverit. Taolise konfiguratsiooni korral tuleb puhverserveri aadressi ja sidepordi (vaikeväärtus 3128) väljale sisestada uus puhverserver, vajaduse korral tuleb sisestada ka puhverserveri kasutajanimi ja parool.

Puhverserveri sätted ei kehti globaalselt, kuid ESET Internet Security loob uuenduste jaoks ühenduse puhverserveriga.

Teie arvuti on ühendatud Internetti puhverserveri kaudu. Programmi installimise ajal võetakse sätted Internet Explorerist, ent nende muutmise korral (nt Interneti-teenuse pakkuja vahetumisel) tuleb veenduda, et puhverserveri sätted selles aknas oleksid õiged. Vastasel juhul ei suuda programm automaatselt uuendusserveritega ühendust luua.

Puhverservi vaikesäte on Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid.

Kasuta otseühendust, kui puhverserver ei ole saadaval – puhverserverist minnakse uuendamise käigus mööda, kui see pole kättesaadav.


note

Jaotise väljad Kasutajanimi ja Parool käivad ainult puhverserveri kohta. Täitke need väljad vaid siis, kui puhverserverile juurdepääsemiseks on vaja kasutajanime ja parooli. Väljad tuleb täita vaid juhul, kui Interneti-ühenduse loomine puhverserveri kaudu nõuab parooli.