Potvrdzovacie dialógové okno

Dialógové okno s možnosťou potvrdenia alebo zamietnutia zvolenej akcie slúži ako ubezpečenie sa, že používateľ chce danú akciu naozaj vykonať, čo slúži na obmedzenie možných omylov. Dialógové okno ponúka aj možnosť vypnúť zobrazovanie potvrdzovacích správ úplne.