Panel nástrojov v Outlook Express a Windows Mail

Ochrana programu Outlook Express alebo Windows Mail je vykonávaná prostredníctvom doplnku. Po nainštalovaní ESET Server Security je do programu Outlook Express alebo Windows Mail pridaný panel s nastaveniami ochrany:

ESET Server Security

Kliknutím na ikonu produktu sa otvorí hlavné okno ESET Server Security.

Opätovná kontrola správ

Umožní vám manuálne spustiť kontrolu e-mailových správ. Môžete tiež vybrať správy, ktoré budú kontrolované, a aktivovať opakovanú kontrolu prijatých správ. Viac informácií sa nachádza v kapitole Ochrana e-mailových klientov.

Nastavenia antivírusu

Otvorí okno s nastaveniami Ochrany e-mailových klientov.

Prispôsobiť vzhľad

Môžete si prispôsobiť vzhľad panela pre svojho e-mailového klienta. Označte túto možnosť pre prispôsobenie vzhľadu panela.

Zobrazovať text – zobrazuje popis pod ikonami.

Text vpravo – popisy sú presunuté na pravú stranu vedľa ikony.

Veľké ikony – zobrazí veľké ikony pre položky menu.