Opätovná kontrola správ

Integrovaný ovládací panel produktu ESET Server Security v e-mailovom kliente umožňuje používateľom nastaviť rôzne druhy kontroly e-mailových správ. Prostredníctvom možnosti Opätovná kontrola správ je možné spustiť dva režimy kontroly:

Všetky správy v aktuálnom priečinku – budú kontrolované všetky správy v priečinku, ktorý je aktuálne zobrazený.

Iba označené správy – kontrole budú podliehať len správy, ktoré používateľ priamo označil.

Kontrolovať aj správy, ktoré už boli prekontrolované – táto možnosť zabezpečí, aby sa do kontroly zahrnuli aj správy, ktoré už boli v minulosti kontrolované.