Prispôsobenie

Táto správa bude zobrazená v päte vybraných upozornení.

Predvolená správa v oznámeniach

Predvolená správa, ktorá sa zobrazí v päte upozornenia.

Hrozby

Automaticky nezatvárať oznámenia o malvéri

Ak použijete túto možnosť, upozornenia o malvéri ostanú na obrazovke až kým ich nezatvoríte manuálne.

Použiť predvolenú správu

Môžete vypnúť odosielanie predvolenej správy a nastaviť si vlastnú správu upozorňujúcu na hrozbu, ktorá sa zobrazí v prípade, že došlo k zablokovaniu hrozby.

Správa upozorňujúca na hrozbu

Zadajte vlastnú správu, ktorá sa zobrazí v prípade, že došlo k zablokovaniu hrozby.