Oznámenia

Upozornenia na pracovnej ploche sú informačnými prostriedkami, ktoré neponúkajú a ani nevyžadujú interakciu používateľa. Zobrazujú sa v paneli oznámení v pravej dolnej časti obrazovky. Ďalšie možnosti (ako dĺžka zobrazenia oznámenia a priehľadnosť tohto okna) možno nastaviť nižšie.

Povolením možnosti Nezobrazovať oznámenia pri spúšťaní aplikácií na celú obrazovku budú pozastavené oznamovacie okná v prípade, že bude spustená aplikácia na celú obrazovku.

Zobrazovať oznámenia o úspešnej aktualizácii

Po úspešnej aktualizácii sa zobrazí príslušné oznámenie.

Posielať oznámenia o udalostiach e-mailom

Kliknutím na túto možnosť aktivujete posielanie e-mailových oznámení.

Oznámenia aplikácie

Kliknutím na Upraviť zapnete alebo vypnete zobrazovanie oznámení aplikácie.