Prezentačný režim

Prezentačný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú svoj softvér používať neprerušovane a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora antivírusom. Prezentačný režim je možné použiť aj pri prezentáciách, ktoré nesmú byť prerušené aktivitou programu ESET Server Security. Zapnutím prezentačného režimu budú zakázané všetky oznámenia programu a aktivity plánovača. Samotná ochrana je aj naďalej spustená v pozadí, avšak nevyžaduje žiadne zásahy používateľa.

Automaticky zapnúť prezentačný režim pri spúšťaní aplikácií na celú obrazovku

Prezentačný režim sa aktivuje automaticky pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku. Ak je prezentačný režim aktívny, nebudú sa zobrazovať oznámenia alebo zmeny stavu vášho programu ESET Server Security.

Automaticky vypnúť prezentačný režim po určenom čase

Môžete si tiež zvoliť túto možnosť a určiť čas v minútach, po uplynutí ktorého sa prezentačný režim automaticky vypne.