Pridať sieť

Nastavenie siete je rozložené do nasledujúcich záložiek:

Sieť

V tejto sekcii môžete zadať Názov siete a vybrať Typ ochrany pre danú sieť. Adresy, ktoré pridáte do Dodatočných dôveryhodných adries, budú vždy pridané do dôveryhodnej zóny adaptéra pripojeného do tejto siete (bez ohľadu na typ ochrany siete).

Upozorniť na slabé šifrovanie siete Wi‑Fi – ESET Server Security vás upozorní na možné bezpečnostné riziko, ak sa pripojíte do nezabezpečenej alebo slabo zabezpečenej bezdrôtovej siete.

Profil firewallu – vyberte profil firewallu, ktorý sa použije pri pripojení k danej sieti.

Aktualizačný profil – vyberte aktualizačný profil, ktorý sa použije pri pripojení k danej sieti.

Identifikácia siete

Prebieha na základe parametrov lokálneho sieťového adaptéra. Všetky nastavené parametre sú porovnávané so skutočnými parametrami aktívneho sieťového pripojenia. Podporované sú IPv4 aj IPv6 adresy.

Overenie siete

V sieti sa vyhľadá špecifický server a na overenie sa použije asymetrické šifrovanie (RSA). Názov siete, ktorá je overovaná, musí byť zhodný s názvom zóny nastaveným v nastaveniach autentifikačného servera. Názov rozlišuje veľké a malé písmená. Zadajte názov servera, port, na ktorom server počúva, a verejný kľúč zodpovedajúci súkromnému kľúču servera. Za názvom servera vo forme IP adresy, DNS alebo NetBios názvu môže nasledovať cesta upresňujúca umiestnenie kľúča na serveri (napr. server_name_/directory1/directory2/authentication). Môžete zadať alternatívne servery oddelené bodkočiarkou.

Verejný kľúč môže byť naimportovaný pomocou nasledujúcich typov súborov:

PEM šifrovaný verejný kľúč (.pem) – tento typ kľúča je možné vygenerovať prostredníctvom ESET Authentication Servera.

Šifrovaný verejný kľúč

Verejný kľúč certifikátu (.crt)

 

Kliknutím na Testovať overte nastavenia. Ak bola autentifikácia úspešná, objaví sa oznámenie Overenie so serverom bolo úspešné. Ak nie je autentifikácia nastavená správne, zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

Overenie so serverom nebolo úspešné. Neplatný alebo nezhodujúci sa podpis.

Podpis servera sa nezhoduje so zadaným verejným kľúčom.

Overenie so serverom nebolo úspešné. Názov siete sa nezhoduje.

Túto možnosť je vhodné deaktivovať v prípade, ak si želáte ponechať dané pravidlo v zozname pravidiel, avšak nechcete ho používať.

Overenie so serverom nebolo úspešné. Neplatná alebo žiadna odpoveď zo servera.

Nie je prijatá žiadna odpoveď zo servera, server nie je spustený alebo je nedostupný. Neplatná odpoveď môže byť spôsobená iným HTTP serverom spusteným na nastavenej adrese.

Zadaný verejný kľúč je neplatný.

Uistite sa, že zadaný súbor verejného kľúča nie je poškodený.