Ochrana siete

Ak chcete spravovať ochranu siete, kliknite na Upraviť a následne si vytvorte novú alebo upravte už existujúce:

Známe siete – zoznam známych sietí môžete konfigurovať manuálne v Rozšírených nastaveniach v sekcii Ochrana siete > Základné > Známe siete > Upraviť

Zóny – zoznam zón môžete konfigurovať manuálne v Rozšírených nastaveniach v sekcii Ochrana siete > Základné > Zóny > Upraviť