Známe siete

Ak počítač často pripájate k verejným sieťam alebo sieťam mimo vašej bežnej pracovnej siete, odporúčame vám overovať dôveryhodnosť nových sietí, ku ktorým sa pripájate. Po zadefinovaní sietí dokáže ESET Server Security rozpoznávať dôveryhodné (domáce/pracovné) siete na základe rôznych sieťových parametrov nastavených v časti Identifikácia siete.

Počítače sa často pripájajú do sietí s IP adresami podobnými dôveryhodnej sieti. V takých prípadoch môže ESET Server Security označiť neznámu sieť ako dôveryhodnú (domácu alebo pracovnú). Aby ste takéto prípady eliminovali, odporúčame vám používať Overenie siete.

Keď sa sieťový adaptér počítača pripojí na sieť alebo dôjde k zmene sieťových nastavení, ESET Server Security sa pokúsi v zozname známych sietí vyhľadať záznam zodpovedajúci novej sieti. V prípade, že Identifikácia siete a Overenie siete (nepovinné) budú vyhovovať záznamu, sieť bude označená ako pripojená.

Ak nebola nájdená žiadna zhoda so známou sieťou, vytvorí sa nové sieťové pripojenie na základe zistenej konfigurácie siete, aby bolo možné sieť identifikovať, keď sa na ňu znova pripojíte. Pre nové siete sa predvolene použije typ ochrany Verejná sieť.

Zobrazí sa dialógové okno s oznámením Zistené pripojenie do novej siete, v ktorom budete mať možnosť zvoliť pre sieť jeden z nasledujúcich typov ochrany: Verejná sieť, Domáca alebo pracovná sieť a Použiť nastavenia Windows. Ak sa sieťový adaptér pripojí na známu sieť, ktorá je označená ako Domáca alebo pracovná, budú do dôveryhodnej zóny automaticky pridané lokálne podsiete.

Typ ochrany nových sietí

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností: Použiť nastavenia Windows, Spýtať sa používateľa alebo Označiť ako verejné, ktorá bude predvolene použitá pre nové siete. Ak zvolíte možnosť Použiť nastavenia Windows, dialógové okno na výber typu siete sa nezobrazí a sieť, ku ktorej ste pripojený, bude automaticky označená podľa vašich nastavení Windows. V dôsledku toho budú niektoré funkcie (napr. zdieľanie súborov a vzdialená plocha) dostupné z nových sietí.

Nastavenia známych sietí sú dostupné v okne Editor známych sietí.