Zóny

Zóna predstavuje zoskupenie sieťových adries, ktoré spolu tvoria jednu logickú skupinu IP adries. Zóny sú užitočné, ak potrebujete použiť rovnakú skupinu IP adries vo viacerých pravidlách. Na každú adresu danej skupiny sa následne aplikujú rovnaké pravidlá definované spoločne pre celú skupinu. Príkladom takejto skupiny je napríklad Dôveryhodná zóna. Dôveryhodná zóna predstavuje skupinu sieťových adries bez akéhokoľvek blokovania firewallom.

Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte NázovPopis novej zóny a do poľa Vzdialená adresa počítača (IPv4, Ipv6, rozsah, maska) zadajte vzdialenú IP adresu.