ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zapnutie a konfigurácia ESET Full Disk Encryption


important

Ak narazíte na chybu Váš počítač nie je šifrovaný a uložené dáta nie sú chránené, vyriešite ju nastavením šifrovania počítača podľa krokov uvedených ďalej.


note

ESET Full Disk Encryption vo verzii 1.4 (a novších) podporuje automatické aktualizácie (konfigurovateľné prostredníctvom politiky).

Nastavenia služby ESET Full Disk Encryption si môžete prispôsobiť cez politiku v ESET Security Management Center, ESET PROTECT On-Prem alebo ESET PROTECT nasledujúcim postupom: vyberte Politiky > Nová politika > Nastavenia > a v roletovom menu vyberte produkt ESET Full Disk Encryption.

V otvorenom okne môžete vytvoriť požadované nastavenia pre EFDE:


note

Možnosti politík dostupných pre macOS majú značku efde_policy_macos.

1.V sekcii Možnosti šifrovania > Režim šifrovania celého disku zvoľte nastavenie Zapnúť šifrovanie. Toto nastavenie zapne alebo vypne šifrovanie na spravovanej pracovnej stanici.

encryption_options

2.V sekcii Možnosti šifrovania si môžete vybrať, či chcete Šifrovať všetky disky alebo Šifrovať iba štartovací disk.

3.Ak chcete pre šifrovanie použiť podporu Trusted Platform Module (TPM) alebo podporu diskov Opal s vlastným šifrovaním (OPAL), vyberte príslušnú možnosť v závislosti od dostupného hardvéru na spravovaných pracovných staniciach.

4.V sekcii Politiky hesla –> Požiadavky na heslo používateľa nastavte atribúty hesla, ktoré bude používateľ zadávať pri spustení svojej pracovnej stanice.

5.Nakoniec v sekcii Používateľské rozhranie –> Prvky používateľského rozhrania môžete nastaviť správanie EFDE klienta, ktorý bude spustený na pracovných staniciach.

6.Politiku uložte kliknutím na Dokončiť. Politiku nepriraďujte hneď, aplikovať ju môžete po nasadení EFDE klienta na pracovnú stanicu.

7.Pred spustením šifrovania nasaďte EFDE klienta na pracovné stanice.

Pozrite si kompletný popis možností konfigurácie pre ESET Full Disk Encryption:

Politiky hesla

Možnosti šifrovania

Používateľské rozhranie

Nástroje