ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Možnosti šifrovania

Režim šifrovania celého disku

efde_policy_win efde_policy_macos Zapnúť šifrovanie – toto nastavenie zapne alebo vypne šifrovanie zariadenia. Ak sa na zašifrovanú pracovnú stanicu aplikuje politika, kde je toto nastavenie Vypnuté, pracovná stanica sa dešifruje.

efde_policy_win efde_policy_macos Časový interval pre opätovné vyzvanie používateľa ku konfigurácii šifrovania (v hodinách) – maximálna hodnota je 24 hodín. Ide o interval, v ktorom je používateľ vyzvaný nastaviť si šifrovacie heslo na svojej pracovnej stanici.

efde_policy_win Možnosti šifrovania:

oŠifrovať všetky disky – zašifruje všetky fyzické disky na počítači. Externé pevné disky ani USB kľúče nebudú zašifrované.

oŠifrovať iba štartovací disk – zašifruje iba disk, z ktorého sa aktuálne spúšťa systém Windows.

efde_policy_win Vypnúť FDE autentifikáciu – toto nastavenie zapne/vypne požiadavku na zadanie hesla pred spustením systému.

 

Podpora Trusted Platform Module

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Použiť TPM

efde_policy_win

Povolením použitia TPM dôjde k inicializácii a prevzatiu vlastníctva Trusted Platform Module (TPM). Ste zodpovedný za zaistenie toho, že TPM nie je používané žiadnym iným softvérom, keďže by to mohlo viesť k strate dát.

Režim TPM

efde_policy_win

Použiť TPM, ak je to možné – šifrovací proces sa pokúsi použiť TPM. Ak TPM nie je dostupné alebo sa nájde jeho nepodporovaná verzia, šifrovanie bude pokračovať bez TPM.

Vyžadovať TPM – šifrovanie bude TPM vyžadovať. Ak TPM nie je dostupné alebo sa nájde jeho nepodporovaná verzia, šifrovanie sa nespustí.


important

Od verzie 1.2.4 ESET Full Disk Encryption pred použitím nevymaže TPM.

 

Podpora diskov Opal s vlastným šifrovaním

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Použiť Opal

efde_policy_win

Ak je táto možnosť zapnutá, šifrovanie prebehne s použitím podpory Opal. Ide o hardvérovú funkciu disku.

Režim Opal

efde_policy_win

Použiť Opal, ak je to možné – šifrovací proces sa pokúsi použiť hardvérovú podporu Opal. Ak verzia Opal nie je podporovaná alebo podpora Opal nie je dostupná, šifrovanie bude pokračovať bez použitia Opal.

Vyžadovať Opal – šifrovanie bude Opal vyžadovať. Ak nie je k dispozícii podpora Opal alebo sa nájde nepodporovaná verzia Opal, šifrovanie sa nespustí.