ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používateľské rozhranie

Prvky používateľského rozhrania

efde_policy_win efde_policy_macos Režim spustenia:

oÚplný – zobrazí sa úplné hlavné okno programu.

oMinimálny – hlavné okno programu je spustené, ale používateľovi sa zobrazia iba oznámenia.

Stavy

efde_policy_win efde_policy_macos Stavy aplikácie: Nastavte, ktoré stavy aplikácie sa budú používateľovi zobrazovať v hlavnom okne programu a ktoré chcete odosielať do konzoly.

Prezentačný režim

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Automaticky vypnúť prezentačný režim po určenom čase

efde_policy_win

Toto nastavenie umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa prezentačný režim vypne.

Vypnúť po (minútach)

efde_policy_win

Môžete nastaviť čas (v minútach, pričom najvyššia hodnota je 2000), po uplynutí ktorého sa prezentačný režim vypne.