ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nástroje

Sekcia nástroje vám umožňuje nastaviť pripojenie proxy na aktiváciu EFDE.

Proxy server

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Používať proxy server

efde_policy_win efde_policy_macos

Umožňuje použitie pripojenia proxy na aktiváciu produktu.

Proxy server

efde_policy_win efde_policy_macos

Zadajte adresu proxy servera.

Port

efde_policy_win efde_policy_macos

Zadajte port proxy servera.

Proxy server vyžaduje overenie

efde_policy_win efde_policy_macos

Toto nastavenie musí byť zapnuté, ak si proxy pripojenie vyžaduje overenie.

Prihlasovacie meno

efde_policy_win efde_policy_macos

Zadajte prihlasovacie meno na proxy overenie.

Heslo

efde_policy_win efde_policy_macos

Zadajte heslo na proxy overenie.

Použiť priame pripojenie, ak nie je dostupný proxy server

efde_policy_win efde_policy_macos

Ak je toto nastavenie zapnuté, bude možné použiť priame pripojenie.